Rektor Pavel Tuleja jmenoval nové děkany

  • Martin Kůs
  • 08.01.2019
OPAVA - Na zasedání kolegia rektora Slezské univerzity v Opavě v úterý 8. ledna předal rektor univerzity doc. Pavel Tuleja jmenovací dekrety dvěma novým děkanům.

Novou děkankou Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Pavel Tuleja jmenoval prof. PhDr. Irenu Korbelářovou, Dr.
Prof. Irena Korbelářová působí na Slezské univerzitě v Opavě od roku 1993. Svým profesním zaměřením je historička a je dlouholetá vedoucí Výzkumného centra pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy. Vedle své vědecké a výzkumné práce působí jako vysokoškolský pedagog. V uplynulých osmi letech rovněž pracovala v pozici proděkanky pro studijní a sociální záležitosti této fakulty. Funkce děkanky se ujme k 1. březnu 2019 a bude to její první funkční období na postu nejvyššího představitele Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

Rovněž od 1. března 2019 vstoupí do svého již druhého volebního období na pozici děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Prof. Daniel Stavárek na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné působí od roku 2007. Odborným zaměřením je ekonom, profesorem byl jmenován v oboru Ekonomika a management, působí rovněž jako pedagog a vedoucí Katedry financí a účetnictví této karvinské univerzitní součásti.

Volební období děkanů je ze zákona čtyřleté. Rektor Pavel Tuleja dnešním jmenováním nových děkanů vyhověl návrhu akademických senátů příslušných fakult, které jmenované zvolily jako kandidáty na funkci děkana v řádných volbách v období podzimu 2018.


Nová děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.


Nový děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.