Podporujeme nadějné studenty s mimořádnou sportovní výkonností

  • Lenka Kendeová
  • 16.01.2024
Ke konci října loňského roku jsme na základě „Vyhlášení Stipendijního programu rektora na podporu studia studentů s mimořádnou sportovní výkonností na Slezské univerzitě v Opavě“ obdrželi 19 žádostí o přiznání stipendia z tohoto programu. Na základě doporučení členů rady byl rektorovi předložen návrh na přiznání stipendia 18 studentům. Rektor doporučení rady podpořil a těmto studentům tak bylo na konci měsíce prosince 2023 z univerzitního stipendijního fondu vyplaceno bezmála 600 tis. Kč. Tímto se nám opět podařilo naplnit účel projektu, kterým se snažíme o vytvoření takových podmínek na naší univerzitě, aby úspěšní a nadějní sportovci mohli studovat a skloubit tak náročné studijní požadavky s velmi obtížnou sportovní přípravou a účastmi na soutěžích.
Studujícím sportovcům pomáháme na naší univerzitě již od roku 2020, ve kterém jsme prvním rokem realizovali projekt podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nazvaný „Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností na Slezské univerzitě v Opavě“, jehož řešitelem je PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D. a jenž společně s realizačním týmem ke konci roku 2023 úspěšně dovedl projekt do cíle již po čtvrté. Pevně věříme, že MŠMT naší podané projektové žádosti vyhoví i v letošním roce a my tak budeme mít možnost spolupracovat se studujícími sportovci i nadále.

V prvním roce realizace projektu jsme ze stipendijního fondu univerzity podpořili v rámci nastavených pravidel celkem 9 studentů, v letošním roce bylo vyplaceno stipendium v rámci tohoto vyhlášení již 18 studentům a věříme, že v tomto roce budou studenti ve svých sportovních i studijních dovednostech minimálně stejně úspěšní jako v roce loňském.


Mezi podporované studenty patří nejen hráči fotbalu, florbalu, hokeje, juda, badmintonu, stolního tenisu, házené, ale také cyklisté, reprezentanti silového trojboje či lukostřelby. Některým z registrovaných studentů se podaří dosáhnout takových sportovních a zároveň studijních výsledků, že v těchto případech zasíláme žádost o přiznání dalšího stipendia na VSC Victoria, které rovněž tento projekt finančně podporuje. V loňském roce jsme zasílali na VSC Victoria 6 žádostí o přiznání stipendií, vyrozumění o těchto žádostech obdržíme během měsíce ledna či začátkem února tohoto roku.


Co dále studujícím sportovcům nabízíme? Jde zejména o poradenský a konzultační servis, pomoc při administraci studia, komunitní síť a kariérní poradenství, finanční podporu, konzultační tým „sportovec – vysoká škola – sportovní klub – rehabilitace a péče o zdraví“.


Pokud studuješ a sportuješ na vyšší úrovni, zaregistruj se!