Náš Komorní pěvecký sbor přivítal advent na zámku

  • Karin Martínková
  • 12.12.2023
Předvánoční čas je časem setkávání a vánočních melodií. Náš pěvecký sbor, vedený Mgr. Vladimírou Jaškovou, si je vědom důležitosti těchto setkávání v době největšího shonu, a proto jsme uspořádali vánoční koncert. Jako kulisu pro navození dokonalé vánoční atmosféry jsme si nemohli vybrat lepší místo, než jsou prostory obřadní síně jednoho z našich nejkrásnějších zámků v Hradci nad Moravicí, jenž je znám také tím, že zde v době největší slávy jeho majitelů, knížat Lichnovských, pobývali a vystupovali i Ludwig van Beethoven nebo Ferenc Liszt.

Text: Petr Straka, člen Komorního pěveckého sboru SU

Náš koncert se konal v pátek 8. prosince v 17. hodin. Po prvotním srdečném přivítání posluchačů kastelánem zámku vystoupili nejprve naši hosté – vokální ansámbl Notabene z Ostravy pod vedením doktorky Daniely Střílkové, jehož členskou základnu tvoří výhradně ženy. Jelikož mezi členky patří i textařka Gabriela Bjolková a skladatelka Markéta Dvořáková, mohli jsme si v průběhu této části vystoupení poslechnout také něco z vlastní tvorby tohoto dua, jako byly například písně Alleluja, Modlitba nebo Vánoční. Tyto velmi povedené písně byly proloženy známými skladbami jako Vzhůru bratři milí, Ščedryk nebo Joyfully Sing. Ženy z Notabene sklidily na konci svého vystoupení zasloužený obrovský potlesk a bylo vidět, že si posluchači jejich vystoupení užili.

Naši koncertní část jsme zahájili stálicemi našeho letošního vánočního programu, jimiž jsou nádherné písně Rorando coeli defluant a Puer natus in Bethlehem. Vystoupení našeho Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity bylo umocněno sólovými vystoupeními dlouhodobých členů sboru, které postupně obstarali PhDr. Jiří Sedláček, doc. Petr Sosík a dr. Martin Blaschke. Martin Blaschke poté za doprovodu flétny Mgr. Lenky Jakšové zazpíval píseň My Way s textem Paula Anky. Následovaly písně jako například Deck the Halls, Vánoční roztomilost, Bim Bam, ale také písně spíše nevánočního charakteru – Somebody´s knocking (sólo Jana Rittmannová) nebo naše oblíbená Adiemus. Kouzlo našich písní podtrhl klavírní doprovod paní Jany Warišové. Nakonec jsme si s našimi hosty i posluchači společně zazpívali lidovou vánoční píseň Pásli ovce Valaši, čímž jsme celý koncertní podvečer v duchu pospolitosti a tradic uzavřeli.

Děkujeme všem, kdo si nás přišli poslechnout – byli jsme opravdu potěšeni, že se vás sešlo tolik. Děkujeme i zámku Hradec nad Moravicí a jmenovitě panu kastelánu Přibylovi za umožnění využití těchto krásných prostor a samozřejmě děkujeme i našim přátelům, vokálnímu ansámblu Notabene za to, že přijali naše pozvání, a že jsme si mohli tak krásně (před)vánočně společně zazpívat.

Pokud jste neměli možnost si nás poslechnout, nevěšte hlavu – již brzy se chystá další vystoupení, o kterém vás budeme prostřednictvím webu Slezské univerzity informovat!

Za Vaši přízeň děkují a přeji zdraví a vše nejlepší v novém roce
členové Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity v Opavě