Studenti si v Opavě připomněli listopadové události

  • Lenka Kendeová
  • 16.11.2023
Studentská unie studentů naší univerzity si již s dvoudenním předstihem připomenula události předcházející změně režimu v naší vlasti v roce 1989. Vzpomínkový program nabídla jak studentům a pedagogům naší univerzity, tak i široké veřejnosti. Volbou poněkud netradičního termínu umožnila účast na akci i těm studentům, kteří se ve státní svátek již rozjíždějí do svých domovů. Místu listopadového setkávání akademické obce u památníku Srdce studentstva dřívější termín neubral nic ze slavnostní a důstojné atmosféry, podtrhnuté účastí jak rektora a dalších členů nejvyššího univerzitního vedení, tak přítomností primátora statutárního města Opavy.

Text: Karin Martínková
Foto: Matěj Smékal

Přednáška na téma Demokratizace a její výzvy, připomenutí významu listopadových událostí let 1989 i 1939, zdůraznění paralel aktuálně probíhajících bojů za svobodu a demokracii ve světě, květiny  i nasvícená univerzitní budova v národních barvách, dojímavé provedení oficiální i neoficiálních (Modlitba pro Martu, Gaudeamus igitur) hymen v podání Komorního pěveckého sboru, filmové projekce i umělecký zážitek v podobě vystoupení posluchačů Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě – i takto stručně se dají shrnout zážitky, které sami studenti připravili pro důstojnou oslavu tohoto svátku. Přestože tu pravou hloubku prožitku si mohli v nejvyšší míře dopřát pouze Ti, kdo nelitovali svého času a nabídnutého programu našich studentů se zúčastnili, nabízíme v několika vybraných fotografiích alespoň celkový dojem z jeho atmosféry a pro připomenutí i video prezentaci k listopadovým událostem v Opavě, kterou univerzita ve spolupráci se svými studenty z Ústavu historických věd a Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby vytvořila v roce 2019 pro slavnostní akt odhalení nového památníku Srdce studenstva, zasvěceného všem studentům a jejich boji za svobodu a demokracii, a kterou organizátoři v rámci akce připomenuli.

Přesně na den 17. listopadu položí prorektor náší univerzity jak u Památníku obětem totalitních režimu, tak znovu u Srdce studenstva květinu.

S vřelým poděkováním za organizaci důstojných studentských oslav organizačnímu výboru Studentské unie Slezské univerzity v čele s Hedvikou Dosedělovou a hluboký umělecký zážitek studentům Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě – Ireně Timové, Anežce Placzkové a Vladimíru Artzovi!