Samet nejen na Opavsku aneb přijďte s námi zavzpomínat!

  • Karin Martínková
  • 10.11.2023
Studentská unie společně s fakultami Slezské univerzity Vás srdečně zve na vzpomínkový program listopadových událostí 1989, který se pro všechny zájemce uskuteční dne 15. 11.

Text: Hedvika Dosedělová, Studentská unie Slezské univerzity

Programová nabídka bude zahájena v 16 hodin v UniPointu v OC Breda přednáškou pro širokou veřejnost. S pedagogem Ústavu veřejné správy a sociální politiky Petrem Fabiánem můžete besedovat na téma Demokratizace a její výzvy pro 21. století.

V 18 hodin se sejdeme na pietní akci u památníku Srdce studentstva, který naše univerzita vybudovala před čtyřmi lety u budovy Fakulty veřejných politik na Mírové ulici. Na tomto místě si společně připomeneme listopadové události roku 1939 i 1989 za účasti rektora a za doprovodu Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity.

Po ukončení pietní akce jste zváni do kinosálu v budově na sousední Hauerově ulici č. 4 na video prezentaci studentů z Ústavu historických věd na téma Studentský život na Slezské univerzitě od jejích počátků.  Video prezentaci doplní klavírní doprovod Ireny Timové, studentky Církevní konzervatoře Německého řádu.
Následovat bude benefiční koncert na podporu organizace Paměť národa, kde vystoupí duo Anežka Placzková a Vladimír Artz, kteří jsou rovněž studenty Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě. 

Přijďte si společně s námi připomenout události listopadu 1989 a dobu před i porevoluční, srdečně zvána je celá akademická obec i široká veřejnost!