Akademický den Slezské univerzity přinesl novinky i ocenění

  • Karin Martínková
  • 25.10.2023
Včera, tj. 24. 10. 2023, se v Opavě uskutečnil Akademický den, který slavnostním způsobem tradičně otevírá nový akademický rok. V překrásném prostředí kostela sv. Václava se s akademickou obcí Slezské univerzity sešli jak představitelé českých vysokých škol a vědeckých institucí, tak zástupci měst, kulturního, společenského i církevního života a pozvání přijali i zástupci kraje.

Zahájení slavnostního dne patřilo rektorovi Slezské univerzity doc. Mgr. Tomáši Gongolovi, Ph.D. Ten ve svém projevu představil prioritní oblasti, na něž se chce univerzita soustředit v nadcházejícím období. Mimo jiné řekl: „V první řadě se zaměřujeme na posílení naší schopnosti tvořivě spolupracovat napříč celou univerzitou. Naším dalším cílem je zvýšit úroveň informovanosti, zlepšení služeb v oblasti přípravy, podávání a administrace projektů. Máme vizi o univerzitě jako komunitě podporující osobní a profesní rozvoj, a tuto vizi lze plně uskutečnit pouze tehdy, pokud sloužíme našim zaměstnancům a pomáháme jim v jejich rozvoji. Jsem potěšen, že jsme již v letošním roce spustili první aktivity v rámci rozvojové platformy "Akademie profesního a osobního rozvoje", která slouží jako prostor pro vzdělávání a růst akademických i neakademických pracovníků v oblastech moderních výukových metod, jazyků či péče o duševní zdraví.“ Dále oznámil vznik poradních a pracovních skupin pro umělou inteligenci, digitalizaci, či udržitelnost a vyzval zaměstnance univerzity k aktivnímu zapojení se.

„Nový akademický rok nám také otevírá nové možnosti v oblasti internacionalizace a spolupráce se zahraničními partnery,“ zdůraznil rektor v další části projevu. „Naše účast v Alianci STARS EU, sdružení devíti evropských vysokých škol včetně Slezské univerzity, byla úspěšná a získali jsme financování ve výši téměř 12,5 milionu eur na následující čtyři roky. Tímto krokem jsme se zařadili po bok osmi dalších českých vysokých škol, které se mohou pyšnit statutem Evropské univerzity. Tento projekt nabídne našim pracovníkům mnoho příležitostí zapojit se do zajímavých mezinárodních projektů a aktivit. Jsem přesvědčen o tom, že naše univerzita má partnerským institucím co nabídnout a současně máme velkou příležitost čerpat z jejich zkušeností a úspěchů.“

Rektor dále zmínil stav dvou strategických projektů Slezské univerzity: nové Centrum pro podporu podnikání, mezinárodních a profesních studií (CEPIS), jehož zahájení výstavby v Karviné se předpokládá v příštím roce i očekávané výsledky hodnocení projektu Eden Silesia, který je klíčovým prvkem univerzitní mise v oblasti podpory udržitelného rozvoje regionu. Univerzitu v tomto směru čeká spousta práce i překonávání překážek: „Je třeba poznamenat, že ne všechno je jednoduché, jasné a optimistické. Všech se nás citelně dotýkají problémy s financováním veřejného vysokého školství. Vedení univerzity bude pokračovat v úsilí prosazovat změny ve financování na národní úrovni a podporovat i změny uvnitř univerzity.“

Po informačně hutném projevu rektora nastal čas pro ocenění pracovníků a zástupců spolupracujících subjektů formou předání univerzitních medailí. Pamětní medaile našly 3 nové nositele, bronzové 26 nových laureátů a stříbrné získalo 6 nových majitelů. Zlaté medaile na slavnostním Akademickém dni předány nebyly, 2 univerzitní představitelé však získali poslední typ medaile, které Slezská univerzita uděluje – medaili Silesia docta et culta.

Shromáždění akademické obce ukončilo vystoupení Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity, které k atmosféře slavnostního dne přispělo několika písněmi ze svého bohatého repertoáru. Akademický den 2023 pak definitivně ukončil potlesk za posledními tóny tradiční neoficiální studentské hymny Gaudeamus igitur. 

Podívejte se na fotografie z této akce v naší fotogalerii

Podívejte se na aftermovie z této akce v naší videogalerii


Seznam nových laureátů medailí Slezské univerzity v Opavě:

Pamětní medaile

Libor Jendrýsek

Mgr. Erika Gašparová

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Bronzové medaile

Pavel Kepša

Ing. Daniel Bahenský

doc. RNDr. Hynek Baran, Ph.D.

Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.

Petra Kuklová

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.

Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA

Dr. Ing. Ingrid Majerová

Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.

Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.

PhDr. Krystyna Heinz

Mgr. Janusz Karpeta, Ph.D.

Mgr. Milena Janáková, Ph.D.

Ing. Dagmar Neradová

Ing. Dagmar Labudková

Fanula Kochanová

PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.

PhDr. Mgr. Hana Hozová

MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.

MUDr. Ingrid Rýznarová

MUDr. Eva Sehnálková

Mgr. Tomáš Hendrych

Kamila Skřejpková

Alena Procházková

Zlatuše Vlhová

Stříbrné medaile

Petr Pavlíček

Ing. Hana Šimečková

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Ing. Jaroslav Kania

doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Silesia docta et culta

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.