Předseda Senátu ČR právě předává Stříbrnou medaili profesoru Štreitovi

  • Karin Martínková
  • 28.09.2023
Hvězda profesora Jindřicha Štreita, legendy české dokumentární fotografie a dlouholetého pedagoga Slezské univerzity v Opavě, září jasným světlem, a to nejen na jantarovém schodišti slávy ostravské Bolt Tower, kam byla před několika lety umístěna jako vizuální připomínka získané ceny Jantar za celoživotní dílo. Cen a ocenění za svůj život nasbíral velké množství, a dnes k nim přibývá další: Stříbrná medaile předsedy Senátu Parlamentu České republiky udělená RNDr. Milošem Vystrčilem při příležitosti státního svátku dnes, tj. 28. září 2023.
Text a krátký rozhovor s profesorem J. Štreitem: Karin Martínková

Je opravdu ze stříbra a váží 42 gramů. Více však váží ocenění, které reprezentuje; předseda Senátu ji totiž uděluje osobnostem, které zvláště vynikly ve svých oborech (či vykonaly nějaký zvláštní čin). A o tom, co jméno profesora Štreita znamená v oboru dokumentární fotografie, nepochybuje nikdo, kdo se se světem tohoto vizuálního média přišel do kontaktu. Připomeňme, že Jindřich Štreit se nikdy nezpronevěřil svým názorům, svému svědomí a svému vidění světa, a to i přesto, že byl za svou fotografickou výpověď v dobách naštěstí minulých dokonce vyšetřován a vězněn. Snad právě následovná perzekuce minulým režimem zakalila umělcovo srdce v pevnosti názorů a zájmu o sociální témata či skupiny často stojící na okraji zájmu společnosti, či dokonce až za ním. Stříbrnou medaili předsedy Senátu Parlamentu ČR si dnes převezme vzácný člověk a skromný umělec, známý jako Jindra ze Sovince (také životopisný film o Jindřichu Štreitovi režiséra A. Koudely z roku 2006), který se ve svém životě řídí vlastním výrokem: „Jestliže spojíme lásku s uměním, můžeme být šťastní.“
Nový obrázek
Pane profesore, Stříbrná medaile předsedy Senátu ČR je bezesporu prestižním oceněním, ale vy jste jich za svůj život obdržel již tolik! Potěší Vás každé další získané a existuje nějaké Vašemu srdci nejmilejší?

Každého ocenění si velmi vážím a nedělám v nich rozdílu. Je úžasné, že jsem obdržel čestné občanství a ocenění v nejmenší obci, ve Strukově. Vážím si jej stejně, jako když dostanu ocenění prezidenta nebo nyní předsedy Senátu.
Moc si vážím univerzitních ocenění, a to jak Slezské univerzity, Palackého univerzity či Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě.

Prozradíte nám, na čem aktuálně pracujete?
Mou radostí je především foténkování. V současné době pracuji na projektu Třicet let poté, ale i na dalších sociálních a společenských tématech. Rád vystavuji a vydávám publikace, knihy či katalogy.

A protože se Vás na Vaši tvorbu ptalo již hodně lidí, a je tedy možné dohledat čím fotíte, co fotíte i jaký máte vztah k protagonistům na Vašich fotografiích, ráda bych se zeptala na osobnější otázku – co Vám dělá v životě největší radost kromě fotografování?

Kromě foténkování je pro mne potěšením také pedagogická práce. Setkávání se se studenty a diskuse s nimi je oboustranně užitečná a potřebná. Pedagogický kolektiv Institutu tvůrčí fotografie je mimořádný.
Rodina je pro mne velmi důležitá. Dcera Monika a vnuk Daniel jsou pro mne velikou radostí.
Mezilidské vztahy na jakékoli úrovni jsou pro mne největší inspirací.

 

Profesor Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., se narodil 5. září 1946 ve Vsetíně. Jeho život a dílo jsou svým rozsahem a kvalitou zcela mimořádné, za svůj život dosud uspořádal 1550 (!) samostatných výstav, vydal 6 desítek fotografických knih a na 300 katalogů. Jeho díla jsou součástí sbírek předních institucí včetně Muzea moderního umění v New Yorku, Národní galerie umění ve Washingtonu nebo Muzea Viktorie a Alberta v Londýně. Ve svém díle se věnuje především dokumentární fotografii, koncepčně zejména zobrazování vesnického života, portrétním fotografiím a tématům života menšin. Za svou práci byl za minulého režimu zatčen, uvězněn a podmínečně odsouzen; přesto ve vyšetřovací vazbě strávil čtyři měsíce a až do pádu režimu nesměl vystavovat a publikovat. Znovu – nezlomen – začal být veřejně činný až po sametové revoluci.

Za své celoživotní dílo byl nesčetněkrát oceněn, k nejvýznamnějším cenám patří medaile Za zásluhy I. Třídy (2006), také jako první fotograf v ČR a SR obdržel titul Doctor honoris causa udělený bratislavskou VŠVU (2014) a stal se i prvním laureátem ceny Jantar MSK (2019) za celoživotní dílo. SV listopadu 2022 mu byla udělena cena Osobnost Moravskoslezského kraje. Na Slezské univerzitě v Opavě neúnavně předává své zkušenosti studentům od roku 1991, tj. po celou dobu existence jejího Institutu tvůrčí fotografie.

Prohlédněte si krátký medailonek pana profesora Štreita natočený pro příležitost obdržení Stříbrné medaile předsedy Senátu Parlamentu České republiky dne 28. 9. 2023.
Za poskytnuté video
 Senátu Parlamentu ČR děkujeme!