Nominace cen GA ČR zveřejněny. Jsou mezi nimi hned dva naši zástupci!

  • Lenka Kendeová
  • 22.09.2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR) uděluje od roku 2003 vybraným řešitelům za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů ukončených v předchozím roce Cenu předsedy GA ČR. S pýchou a potěšením oznamujeme, že se do prestižního seznamu úzkých nominací dostali hned dva zástupci naší univerzity!

Roman Konoplya, Ph.D. z našeho Fyzikálního ústavu je nominován za svůj projekt s názvem Testování silné gravitace prostřednictvím černých děr v kategorii Vědy o neživé přírodě. Jeho práce přispívá k plnému pochopení gravitace a jejího vlivu na fyzikální procesy vedoucí k enormním výronům energie z okolí černých děr, což může mít v budoucnu velký vliv na praktické využití v energetice i v jiných oblastech výzkumu. 

 

Druhým nominovaným je doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. z naší Filozoficko-přírodovědecké fakulty, který byl nominován v kategorii Společenské a humanitní vědy za svůj projekt Sport jako podívaná: Zrod sportovního diváctví a fanouškovství v českém prostředí (do roku 1945). Jeho práce o historii sportu a fanouškovství přináší nový pohled na vývoj těchto fenoménů v českém prostředí. 

Je nesmírně potěšující vidět, jak naše univerzita přispívá k vědeckým úspěchům dneška, a že mezi našimi vědci máme takovéto výjimečné talenty. Těšíme se na 12. října 2023, kdy budou laureáti cen oficiálně a slavnostně vyhlášeni, ale na své zástupce jsme hrdí již nyní!