Delegace aliance STARS EU navštívila naši univerzitu

  • Karin Martínková
  • 26.08.2023
V rámci aliance STARS EU měla Slezská univerzita v Opavě tu čest přivítat hosty z Hanze Univerzity Applied Sciences sídlící v Groningenu, v Nizozemsku. První den se delegace setkala s rektorem doc. Tomášem Gongolem, prorektorkou pro studijní a sociální záležitosti doc. Michaelou Weiss, prorektorem pro vědu a zahraniční styky prof. Danielem Stavárkem a zástupci jednotlivých součástí Slezské univerzity.

Text: Mgr. Barbora Hamplová

Návštěva se uskutečnila ve velmi srdečné atmosféře. Při představování svých fakult a ústavů zástupci sdíleli své zkušenosti, delegace měla možnost navštívit Univerzitní knihovnu a specializované prostory pro praktická cvičení zdravotních sester, dentálních hygienistů či sociálních pracovnic poskytujících podporu dětem, matkám a rodinám v tísni. Příjemným zakončením exkurze bylo astronomicky zaměřené promítání v Unisféře, unikátním sférickém kinu. Následující den hosté pokračovali návštěvou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde byli vřele přivítáni a provedeni děkanem doc. Romanem Šperkou a proděkany fakulty. 

Návštěva z Groningenu předčila veškerá očekávání a zasloužila se o zásadní prohloubení vztahů a spolupráce, jež umožnilo vykročit správným směrem na naší společné cestě.

Společně jsme silnější. Společně utváříme naši budoucnost. STARS EU