Zůstaňme ještě u slov – setkání k osmdesátinám Ladislava Soldána

  • Martin Kůs
  • 30.11.2018
OPAVA – Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF v Opavě připravil na středu 5. prosince 2018 setkání s básníkem, kritikem, překladatelem a především pedagogem, docentem Ladislavem Soldánem. Mužem, který v době svého působení na opavské univerzitní součásti, tedy v letech 1991 – 2013, patřil k motorům rozvoje zdejšího oddělení Literární vědy.
Setkání se uskuteční v učebně M13 budovy Masarykova třída 37 od 14 hodin. Součástí akce, připravované u příležitosti nedávných osmdesátin Ladislava Soldána, bude i uvedení festšriftu pro jubilanta.

Představení Ladislava Soldána pro nás připravil zástupce vedoucího UBK Mgr.  Martin Tichý,  Ph.D.:

Ladislav Soldán byl v dubnu 2017 hostem Básnických hlasů, které slavily své desetiletí. Foto: Martin Kůs
Doc. PhDr. Ladislav Soldán, CSc., (*10. října 1938 v Brně) je literární historik, kritik a básník a překladatel. Jako vysokoškolský pedagog působil na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě od roku 1991, nejprve jako externista Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF, od roku 1994 jako kmenový pedagog; nejdříve souběžně s prací v Ústavu pro českou literaturu AVČR (kde byl zaměstnán již od roku 1977), po habilitaci již pouze v Opavě, a to až do roku 2013, kdy odešel na odpočinek, který je u něj ovšem doslova a do písmene aktivní – ať jde o ediční a literárněvědnou práci, ať o poezii, jíž se věnuje stále intenzivněji. Ladislav Soldán vystudoval na brněnské filozofické fakultě obor filozofie–dějepis, posléze dálkově divadelní vědu. Počátkem šedesátých let učil na základních školách, poté se pedagogicky věnoval své prvé specializaci – (marxistické) filozofii, nejprve na Inštitútu lekárov a farmaceutov v Bratislavě a poté, po několika letech strávených na počátku 70. let v Okresním kulturním středisku a Okresním vlastivědném muzeu v Blansku, na brněnské VUT.
V druhé polovině 70. let začíná svou pozornost zaměřovat na dějiny české literatury a v roce 1977 toto své zaměření institucionalizuje nástupem do tehdejšího Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V roce 1978 získává titul PhDr. prací Interpretace a dezinterpretace Šaldova vztahu k náboženství a jejích výkladů v letech 1914–57, v roce 1986 titul kandidáta věd o umění (CSc.) prací Česká literární kritika 30. let. Právě dějiny literární kritiky se staly jedním z hlavních témat Soldánovy odborné práce, věnoval jim řadu studií, kapitol v kolektivních projektech svého domovského pracoviště i slovníkových hesel pro Lexikon české literatury. Zájem o levicovou kritiku meziválečného období doplnilo po roce 1990 soustředění také na její antipod – katolickou kritiku a literaturu. Z tohoto okruhu také vzešla Soldánova habilitační práce Karel Dostál-Lutinov a Nový život: dva sloupy Katolické moderny, obhájená na FF Masarykovy univerzity v roce 2001.

Kromě literární historie se Ladislav Soldán věnoval od roku 1977 intenzivně také literární kritice, přispíval svými recenzemi především do brněnských deníků (Rovnost, Svobodné slovo, Lidová demokracie), ale i do různých literárních a kulturních časopisů (Literární měsíčník, Host, Alternativa…).

Teprve „ke stáru“ začal Ladislav Soldán publikovat také svou básnickou tvorbu. Básně psal sice už na přelomu 50. a 60. let za univerzitních studií, ale prvá básnická kniha mu vyšla – jako bibliofilie – teprve v roce 1999. Od té doby čítá jeho básnická produkce již 9 knih, zatím posledním titulem je letos vydaný svazek 77krát v sedmistupech. Básně od Božího hodu 2017 přes Nový rok 2018 až do Hromnic.

Ladislav Soldán je autorem či spoluautorem 7 odborných knih, 4 středoškolských a vysokoškolských učebnic a několika popularizačních prací; je také podepsán pod 4 knižními překlady a jako editor připravil k vydání více než tři desítky titulů (zejména edice poezie a literární kritiky českých autorů 20. století). Recenzí a drobnějších příspěvků jsou za čtyři desetiletí jeho literárněvědné práce stovky.  Tento bibliografický sumář jistě není při jeho neutuchající činorodosti zdaleka uzavřen.