Akademický senát si zvolil nové vedení

  • Karin Martínková
  • 08.03.2023
Ve včerejších volbách byla členy akademického senátu naší univerzity zvolena novou předsedkyní tohoto nejvyššího univerzitního orgánu Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D., odborná asistentka Ústavu veřejné správy a sociální politiky Fakulty veřejných politik v Opavě.

Pro novou předsedkyni hlasovalo 21 z 25 řádných členů. Současně byli zvoleni i noví místopředsedové tohoto orgánu: Místopředsedkyní a zároveň předsedající komory akademických pracovníků se stala Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA spolu s místopředsedou a předsedajícím komory studentů Bc. Matějem Fialou (oba z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné).

Rozhodnutí akademického senátu univerzity jsou určující pro celou řadu aspektů života akademické obce. Mimo jiné senát schvaluje vnitřní předpisy a mnohé samosprávné univerzitní aktivity, má pravomoc rozhodovat o hospodářských otázkách, struktuře univerzity, a také volí kandidáta na post rektora.