Opatření Slezské univerzity v rámci šetření energiemi

  • Karin Martínková
  • 16.11.2022
Slezská univerzita se v reakci na výzvu vlády ČR k maximálnímu šetření energiemi dohodla se všemi svými součástmi na skladbě celouniverzitně přijatých principů, jejichž cílem je dosažení energetických úspor za současného zachování běžného, tedy prezenčního režimu výuky. Současně vyzývá všechny své studenty a zaměstnance k přijetí těchto principů a jejich respektování v každodenním chování ve škole a na pracovišti i k hledání dalších osobních příležitostí k úsporám při spotřebě energií.
Nový obrázek