TGIAF: studenty středních škol znovu uchvátila fyzika na SU

  • Jakub Plaskura
  • 30.06.2022
„Díky bohu za astrofyzikální pátek!“ Tak zní v překladu akce pořádaná Fyzikálním ústavem Slezské univerzity pro všechny nadšence z řad středoškolských studentů i široké veřejnosti. Thank God It's Astrophysical Friday (TGIAF) humorně odkazuje na síť rychlého občerstvení T.G.I.F. zaměřující se především na americkou kuchyni a příležitostné stolování. Při dopoledni plném dechberoucích přednášek z astrofyziky zaplesalo nejedno srdce těch, kterým fyzika přináší nejen radost, ale také neutuchající dychtivost dozvědět se něco víc!

Autor: Denisa Palionová – studentská redakce Slezské univerzity

V pátek 24. 6. 2022 se uskutečnil další ročník tohoto velmi povedeného a oblíbeného projektu. TGIAF vznikl před několika lety ‚redesignem‘ předchozí každoroční akce pro středoškoláky tehdejšího Ústavu fyziky FPF SU v Opavě. Před pandemií byl o tuto událost zájem tak velký, že začala být pořádána dvakrát ročně - v červnu a prosinci. Prosincového TGIAF v roce 2019 se zúčastnilo přes 80 studentů! „Akce je určena pro studenty SŠ a vždy jsou 2 přednášky česky a 1 anglicky, studentům je dán prostor na dotazy, dostanou občerstvení a také následně zasíláme mailem certifikát a dotazník. Podněty z dotazníku umožní akci vylepšit, pokud jsou realizovatelné. Jestliže mají účastníci zájem, jsou jim zasílány i další informace o akcích podobného charakteru. Přednášející a témata pomáhají zajišťovat Dr. Martin a Filip Blaschkeovi, finance na občerstvení jsou z různých projektů …“, uvedl organizátor akce a pedagog Slezské univerzity RNDr. Tomáš Gráf, Ph. D.

Přednáškové dopoledne odstartoval dr. Jaroslav Vrba, který svým tématem „Jsme ve vesmíru sami?“ zabrousil do vyprávění o ne/možnosti existence Mimozemšťanů. Jaké jé možné využít metody k tomu, abychom zjistili, jestli opravdu existují? A za jak dlouho bychom případně dostali odezvu? Možná vás překvapí, že pravděpodobně v době naší generace ani té příští to nebude. Naopak teorie o tom, že mimozemšťané neexistují, může být dána hned několika faktory: nestálost planetárního prostředí (časté katastrofy, změny klimatu). Vznik života je velice vzácná událost, nějaký vývojový skok je velice vzácný, anebo jednoduše nedojde k rozvinutí možné inteligence. Studenti byli námětem naprosto uchváceni a doslova hltali každé slovo přednášejícího. Jinak tomu nebylo ani při druhé přednášce doc. Michala Málka, který se věnoval „Cestě na Mars a zase zpátky“. Trojici témat doplnil dr. Jorge Ovalle, přednášející v angličtině o „Introduction to General Relativity“.

Sál na Hauerově ulici byl skvěle zaplněn (Foto: D. Palionová) Sál na Hauerově ulici byl skvěle zaplněn (Foto: D. Palionová)