Přednáška v Unisféře odhalila část našeho nekonečného vesmíru

  • Karin Martínková
  • 20.04.2022
Láká vás myšlenka rychlého cestování? Nemyslím tím přejít trasu z Prahy do Opavy za dvě hodiny. Mám na mysli mnohem větší vzdálenosti, klidně až na konec vesmíru! Přesně to je teorií dosud neobjevených vesmírných objektů – červích děr, které mají být jakousi zkratkou v mezi dvěma místy v zakřiveném časoprostoru. Jak zjistíte, že se na takovou červí díru díváte, a mnohem více prozradil prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., ve své přednášce “Černá nebo červí? Existují v našem vesmíru červí díry?”.

Autor: Ružena Hradská – studentská redakce Slezské univerzity

Na půdě Fyzikálního ústavu v Opavě, v prostorách Unisféry se ve středu 13. 4. 2022 uskutečnila další z populárně – vzdělávacích přednášek, které si kladou za cíl přiblížit objevy z oblasti astrofyziky i laické veřejnosti. Tentokráte měl hlavní slovo prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., ředitel Fyzikálního ústavu, který posluchače provedl zajímavou vizí existence červích děr. V úvodu své přednášky se věnoval zejména rozdílu mezi červí a černou dírou. Červí díry představují hypotetickou zkratku časoprostorem. Naopak černá díra je natolik hmotný objekt, že jeho gravitační pole je od určité oblasti časoprostoru tak silné, že mu žádný objekt (včetně světla) nemůže uniknout. Zajímavá přednáška pokračovala historií vzniku teorie červích děr a představení pojmů, jakými jsou například Einsteinův-Rosenův most (který je jedním z typů červích děr a vyznačuje se svou neprůchodností). Další část výkladu byla věnována matematickým rovnicím a návodu, jak by bylo (teoreticky) možné červí díru vytvořit a zprovoznit. Na závěr prof. Stuchlík přiblížil posluchačům svůj vlastní výzkum super masívních černých děr. Celou přednášku doprovázely audiovizuální záběry, které simulovaly ať už průchod pomyslnou červí dírou (film Contact), nebo také záběry z její “druhé strany.”


První snímek stínu černé díry v galaxii M87. Foto: Event Horizon Telescope První snímek stínu černé díry v galaxii M87. Foto: Event Horizon Telescope


Unisféra je prostorem s unikátní digitální sférickou projekcí primárně určenou pro potřeby výuky studentů Slezské univerzity, v níž jsou některé typy pořadů přístupné také široké veřejnosti.

Nabídku pořadů pro veřejnost najdete na webových stránkách Unisféra.slu.cz. Nejbližším pořadem, který můžete ještě v dubnu navštívit, je projekce Jarní obloha nad Opavou (13 min.) + Hledání života ve vesmíru (32 min.): rezervovat místo