Zástupci Unie studentů a studentští senátoři jednali na konferencích

  • Kůs Martin
  • 06.11.2018
OLOMOUC, ÚSTÍ NAD LABEM - V polovině října se zástupci Unie studentů Slezské univerzity v Opavě vydali na 6. Konferenci akademických senátorů, pravidelně pořádanou Studentskou komorou Rady vysokých škol (SK RVŠ).
Na konferenci bylo z každé univerzity v České republice pozváno šest zástupců: delegát v SK RVŠ, zástupce delegáta v SK RVŠ, dva zástupci akademického senátu a dva zástupci studentské unie, popřípadě studentského spolku.

„Konference byla tentokrát zaměřena na téma komunikace akademických senátů a studentských spolků. Uskutečnila se na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a její hladký průběh zajišťovala Komise pro vysokoškolskou samosprávu, především její předsedkyně Naďa Glincová, delegátka Slezské univerzity v Opavě,“ uvedla k setkání v Olomouci delegátka naší univerzity Nikola Konečná.

Jak už bývá zvykem, konference se odehrávala v duchu představování jednotlivých univerzit a vysokých škol a vzájemného předávání zkušeností.

„Zahájilo ji vystoupením zástupců hostující Univerzity Palackého, následovaly prezentace o založení spolku či organizace, panelová diskuse na téma komunikace v rámci senátu a studentských unií, prezentace o fungování senátu a unií a posledním bodem programu před oficiálním zakončením byly diskusní skupiny na téma Motivace a Vedení týmu a meetingu,“ popsala jednotlivé body konference opavská zástupkyně.
Hned následující týden, ve dnech 19. - 21. října 2018, vyrazili představitelé opavské Unie studentů na 10. Výjezdní zasedání studentských unií, tentokrát pořádané Studentskou unií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Opět byli pozváni zástupci studentských unií vysokých škol a univerzit České republiky, pozvání přijali rovněž zástupci Studentské komory rady vysokých škol.

„Studentskou unii Slezské univerzity v Opavě na tomto setkání reprezentovalo pět členek, včetně prezidentky a viceprezidentek. Ostatním spolkům byla představena nová tvář Studentské unie Slezské unie, transformované z původní Asociace studentů a přátel Slezské univerzity,“ navázala Nikola Konečná s tím, že převládajícím tématem vzájemných debat byl dopad GDPR na studentské unie a dále problémy spojené s pořádáním majálesů.

V programu zasedání se našel čas také na prohlídku města a prostor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dohodnuto bylo také to, že příští výjezdní zasedání studentských unií bude organizovat Studentská unie Slezské univerzity v Opavě, a to v dubnu 2019.