Chceme na Karvinsku vybudovat Rajskou zahradu

  • Karin Martínková
  • 11.03.2022
Slezská univerzita bezprostředně po práci na své Strategii (rozvoje) 2021+ pokračovala v pokládání dalších základů své úspěšné budoucnosti podáním hned několika velkých projektových záměrů, jejichž realizace bude znamenat nejen kvalitativní změny na univerzitě samotné, ale též kvalitativní proměnu regionu, v němž působí. Reagovala tak na výzvu Moravskoslezského kraje, jehož zájmem je vytvářet vhodné podmínky pro realizaci velkých strategických projektů, jež v regionu vytvoří nová pracovní místa, napomohou s přechodem k uhlíkově neutrální ekonomice či podpoří obnovu území po těžbě uhlí. Dnes vám představujeme druhý z nich s poetickým názvem EDEN.

Autor: Karin Martínková

 

 

První z projektů, který jsme vám představili na konci září, vytvořili na karvinské součásti Slezské univerzity – Obchodně podnikatelské fakultě (OPF), a nese název CEPIS. A také druhý z těchto velkých projektových záměrů se týká karvinské oblasti, konkrétně lokality tamních brownfieldů, tedy území zničeného hornickou činností. Na tomto dnes nehostinném území by měly vyrůst dílčí biosféry, biomy, které budou sloužit nejen vzdělávání, vědě a výzkumu, ale které se také stanou exkluzivní turistickou atraktivitou. Projekt EDEN Silesia se ve svých vizích inspiroval anglickým EDEN Projectem, který vyrostl na půdorysu podobně zničené krajiny bývalého kaolínového dolu v chudší oblasti Spojeného království Velké Británie, hrabství Cornwall. Dnes tato oblast nabízí návštěvníkům, kteří se tam sjíždějí nejen z Británie, ale i z Evropy a dalších koutů planety, blízká poznání nejrůznějších biotopů, ve kterých jsou vytvořena prostředí vhodná pro nejrozličnější druhy rostlin i pro vzácné druhy motýlů a hmyzu. 


„Slezská univerzita se při sestavování svého záměru projektu inspirovala dvacetiletými zkušenostmi z provozování prvotního projektu EDEN z Velké Británie, na jehož počátku existovalo jen území zdevastované těžbou kaolínu a na konci opravdová rajská zahrada se třemi tisíci druhy rostlin a obrovskými přínosy pro místní ekonomiku. Naší vizí je přinést stejné benefity pro Karvinsko – zejména přetvořit a uzdravit velkou část krajiny zničené hornickou minulostí a vybudovat vzdělávací a výzkumné kapacity zaměřené na udržitelný rozvoj. Přínosů, které projekt nabídne, bude samozřejmě mnohem více,“ popsal cíle projektu prorektor pro strategii a komunikaci Slezské univerzity a lídr univerzitního projektového týmu Tomáš Gongol.


Spojení tří silných partnerů

Na projektu Slezská univerzita spolupracuje s Moravskoslezským krajem a statutárním městem Karviná, společně více než rok již všichni partneři také jednají se zástupci britského EDEN Project. Hlavním tématem je nejen poskytnutí licence pro EDEN Silesia, ale také realizace studie proveditelnosti tohoto ambiciózního projektu. Proto se vysocí manažeři britského Edenu po řadě předchozích technických jednání přijeli v těchto dnech osobně přesvědčit o kvalitě a vhodnosti českého zázemí a dohodnout konkrétní prvky další spolupráce: „Český Eden je po všech stránkách dobře připravený a prohlídka území nás utvrdila, že jsme nevážili cestu zbytečně. Zcela unikátní je spojení s univerzitou, a tím pádem vědecko-výzkumný potenciál projektu. Nikde jinde na světě jsme nenalezli takovou synergii s vědou, ale i s úřady,“ podotkl výkonný ředitel Eden Project International David Harland, který má zkušenosti s výstavbou podobných projektů v jiných částech světa. Angličané nyní pro projekt vytvoří studii proveditelnosti, která odpoví na zásadní otázky, například možné vytápění skleníků důlními plyny. V nejbližších týdnech zde budete potkávat naše kolegy, kteří budou detailněji zkoumat podloží, kubaturu skleníků, ale i podobu budoucí architektury,“ doplnil David Harland, kterého do Moravskoslezského kraje doprovodila krajinná architektka EDEN Project Jane Knight.

 

Jak by mohla karvinská Rajská zahrada vypadat

Architektonická vize biomů byla další důležitou částí dvoudenní anglické návštěvy. Vize projektu EDEN Silesia, kterou představil ateliér Fiala Architects, pracuje s historickým kontextem území. Podle architekta Jiřího Fialy koncept souvisí s patronkou horníků svatou Barborou a větvičkami třešní barborky kvetoucími na Boží hod. Tento symbol vyvstává z trosek černé zdevastované krajiny jako bílý květ, který přináší naději na změnu a zhmotňuje se v samotném objektu EDENU.„Projekt jsme připravovali s vědomím historie tohoto místa. Karvinsko a zejména lokalita Staré Karviné a jejího okolí mají pohnutou historii a nesou významné kulturní a historické dědictví, které musíme a chceme respektovat,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka, který je v projektu, coby zástupce kraje, intenzivně zapojen od samého začátku. „Slezské univerzitě chceme dát maximální míru kooperace a společně dotáhnout projekt do konce, máme za sebou už několik konkrétních kroků. Na stole máme například vypracovanou analýzu rizik, která ze všech možných územních variant jednoznačně ukázala na nejvhodnější umístění v bývalé zóně Nad Barborou. Tato lokalita má dostatečnou infrastrukturu i dobrou dopravní dostupnost, taky zde nehrozí poklesy půdy nebo kontaminace. Následovat bude zajištění pozemků v úzké spolupráci s městem Karviná,“ sdělil náměstek hejtmana Jakub Unucka.Projekt se těší významné podpoře lokálních municipalit

EDEN Silesia bude stát na území statutárního města Karviná, které projekt vnímá jako skvělou příležitost a chce jej podpořit. „EDEN vnímám jako hlavní projekt, který dokáže Karvinsko transformovat a otočit pomyslné kormidlo tím správným směrem. Oživí naše město a pohornickou krajinu, celé Karvinsko zatraktivní. Taky určitě přitáhne další kapitál a nabídne našim lidem nová pracovní místa. Máme již připraveno územní řešení a v nejbližší době jej předložíme i městskému zastupitelstvu,“ řekl náměstek primátora města Karviné Lukáš Raszyk.


EDEN Silesia počítá s rozpočtem 2,4 miliardy korun. Největší část nákladů by měly pokrýt prostředky z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci, který je určen pro regiony postižené těžbou uhlí. Projekt je již v Bruselu evidován jako jeden ze strategických projektů Moravskoslezského kraje, evropské peníze by mohly zafinancovat až 95 % uznatelných nákladů.

 

O evropském Fondu pro spravedlivou transformaci
Výzvy k podání projektových záměrů mohly iniciovat pouze regiony postižené nutností strukturální přeměny v souvislosti s odklonem od průmyslu postaveného na uhlí. Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj dohromady shromáždily v první fázi celkem 160 záměrů. Největší počet podaných projektových záměrů (65), a také největší procento z prostředků určených pro jejich podporu (39 %, tj. téměř 16 miliard korun), připadá právě na Moravskoslezský kraj.
Z původně podaných 65 projektových žádostí, které se o prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci chtěly v Moravskoslezském kraji ucházet, bylo po hodnocení nezávislými experty a zástupci ministerstev doporučeno 13 z nich, které se staly tzv. strategickými projekty. Sama Slezská univerzita je autorem dvou z nich (CEPIS a EDEN). Přiložené vizualizace možné podoby EDEN Silesia byly realizovány za finanční podpory statutárního města Karviné.