Obor Multimediální techniky pro své studenty připravil letní školu!

  • Jakub Plaskura
  • 16.08.2021
Distanční výuka! To je slovní spojení, o kterém všichni studenti věří, že už ho nikdy neuslyší. V akademickém roce 2020/21 však distanční výuka byla naším denním chlebem. Některých studijních oborů se dotkla daleko více než těch ostatních. Řeč je o oboru Multimediální techniky, kde kromě teorie je velmi podstatnou součástí studia také praxe. Vedení Multimediálních technik se proto rozhodlo pro studenty uspořádat letní školu, kde si prváci mohli poprvé vyzkoušet práci ve školních podmínkách a s profesionálním vybavením.

Autor: Ružena Hradská - studentská redakce Slezské univerzity

 Pojem „letní škola“ nám může být znám z amerických filmů, kde méně pilní studenti dohánějí své školní závazky během léta. Podobně je na tom také letní škola pro obor Multimediální techniky (MMT), kde studenti měli možnost dodělávat své projekty, které nemohli dokončit kvůli přetrvávající pandemii koronaviru.

 Letní škola je vlastně takové dohánění covidového roku. MMT jsou obor, který se skládá z teoretické i praktické výuky. Jelikož se praktická výuka nemohla konat v plném rozsahu celé 3 semestry, tak studenti 1. a 2. ročníku mají velké ztráty způsobené hlavně tím, že spoustu věcí nebyli schopni realizovat prakticky. To znamená, že jsme to museli nějakým způsobem dohnat a letní škola byla optimálním řešením.” říká Mgr. Martin Petrásek. „Letní školy se zúčastnili přibližně dvě třetiny studentů, přičemž u té jedné třetiny stále není jasné, jestli nejde o studenty, kteří se rozhodli ve studiu dále nepokračovat. Studenti, kteří sem přicházejí, mají zájem pracovat, proto jsou jim k dispozici všechna pracoviště, laboratoře, střižny a všechen prostor se plně využívá.” dodává. 

Unisféra je důležitou součástí výuky studentů MMT. (Zdroj: archiv MMT a M. Petráska)


Účast na letní škole je pro všechny studenty dobrovolná a účastnit se jí nemusí. Přesto se studenti rozhodli obětovat část prázdnin, aby mohli do školy přijít a rozšiřovat si své znalosti. Kromě týdne uprostřed prázdnin se studenti do školy budou moci vrátit také první týden v září, kdy je naplánovaná druhá letní škola. Mladí nadějní filmaři tak budou moci dohnat to, co během prázdninového týdne nestihli. Účast na letní škole v září byla také nabídnuta příštím prvákům, kteří nově začínají studovat obor MMT.

 „Chceli sme docieliť to, že ak by naozaj došlo k najhoršiemu a aj ďalší semester by musel prebiehať v online rovine, tak budúci prváci už budú aspoň trochu integrovaní. Budú poznať okolie, priestory, spolužiakov aj pedagógov. Takže letná škola spĺňa aj sociálnu funkciu.” popisuje rozhodnutí uskutečnit druhý týden letní školy až začátkem září doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

 Sociální funkce letní školy je opravdu důležitá. Studenti MMT totiž musí často spolupracovat na společném díle. 

 „Sociální vazby jsou velmi významné. Loni, když jsem učil jeden semestr prezenčně, pak začal covid a přešli jsme do online prostoru, tak to bylo úplně jiné, než když jsme letos měli distanční výuku už od začátku a viděli se pouze přes kameru. Ten rozdíl je nepopsatelný.” zdůrazňuje důležitost osobního kontaktu se studenty Ing. Petr Jančárek. „Během letní školy s námi mohou studenti bez ostychu konverzovat a studenty, kteří o to stojí, tak můžeme znát osobně. Můžeme vědět, jaké mají i jiné starosti než školu, což si myslím, že je důležité.” říká. 

Workshopy a praktická výuka, to je základ! (Zdroj: archiv MMT a M. Petráska)


Během letní školy měli studenti možnost seznámit se s technikou, blíže poznat své pedagogy a diskutovat s řadou filmařů nebo také s producentem filmu oceněného Zlatým medvědem. Své dojmy z letní školy popisují takto:

 „Letní školu hodnotím velmi pozitivně. Máme možnost poznat školní prostředí, vyzkoušet si práci s technikou a pracovat na svých projektech v profesionálním prostředí.” sděluje své dojmy z letní školy Lucie, studentka 1. ročníku. „Taky máme konečně možnost vidět celý kolektiv. Během školního roku jsme se spolužáky neměli možnost poznat se naživo, což je pro nás důležité. Je zvykem, že si spolužáci navzájem pomáhají a diskutují o své tvorbě mezi sebou nebo s profesory. Jsem rád, že nám to letní škola umožnila.” dodává její spolužák Dan.

 „Když porovnám svůj 1. a 2. ročník na oboru Multimediálních technik, největší rozdíl způsobila samozřejmě pandemie koronaviru. Oproti prvnímu ročníku jsme také měli více praktických úkolů, což byl, kvůli ztíženým podmínkám, někdy problém. Nejsme totiž obor, kterému by ke studiu stačili pouze skripta. Natáčení se nedá naučit pouze teoreticky, nebudete to umět, dokud si opravdu nevezmete do rukou kameru. Jsem proto ráda, že se můžeme vrátit do školy alespoň v létě a doufám, že v září už nastoupíme na normální režim.” svěřila se na závěr Vanda, studentka 2. ročníku.