Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Pro Lingua se rozjíždí na plné obrátky!

  • Radim Šlezingr
  • 09.07.2021
Na podzim 2020 vznikl na Ústavu cizích jazyků (ÚCJ) Filozoficko-přírodovědecké fakulty unikátní projekt, který na Slezské univerzitě v Opavě nemá obdoby. Z pouhé myšlenky se stala skutečnost, za kterou můžeme vděčit duchovní matce projektu Pro Lingua prof. PhDr. Ivě Zündorf, Ph.D., která působila na ÚCJ jako vedoucí oddělení germanistiky. Nebýt jejího neobyčejného nadšení pro německý jazyk a kulturu, neměla by univerzita toto jazykové, metodické a kulturní centrum výuky jazyků k dispozici.

Autor: Jan Polák – studentská redakce Slezské univerzity

Myšlenka zrodu projektu Pro Lingua a vzniku jazykového, metodického, kulturního, ale také odborného centra vznikla především z iniciativy opavských germanistů a přátel německého jazyka a kultury. Na ÚCJ totiž před vznikem centra probíhalo tolik aktivit, že už bylo na čase dát jim rámec, který se vryje do povědomí nejen studentům Slezské univerzity v Opavě, ale také široké veřejnosti včetně té zahraniční, která může centrum navštívit. Nově tak chce Pro Lingua navázat na aktivity, které jsou s ÚCJ spojené už několik let, a rozšířit své pole působnosti i v jazyce anglickém a italském. A o jaké aktivity se jedná? Mezi nejznámější akci patří „Lange Nacht der kurzen Texte“, která je určena především příznivcům německého jazyka z řad studentů, pedagogů i široké veřejnosti. V posledních ročnících se do organizace zapojili také studenti a pedagogové z oddělení anglistiky a amerikanistiky a oddělení italistiky. Mezi další populární aktivity patří také setkávání učitelů němčiny – „Stammtisch“, promítání nejenom německých filmů – „Filmclub“, pořádání soutěží pro žáky základních a středních škol a mnoho dalšího.

Institucionalizovat takový projekt není nic jednoduchého a určitě to není práce pro jednoho člověka. Hnacím motorem jsou dvě dámy, a to „ředitelka“ projektu Pro Lingua Mgr. Jana Nálepová, Ph.D a doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D., která celé metodické centrum zaštiťuje. Za centrem Pro Lingua také stojí celá řada dalších pedagogů, absolventů a studentů z oddělení germanistiky, anglistiky a amerikanistiky a italistiky. Ano, pro mnohé studenty je a bude Pro Lingua další možností seberealizace. Veškerá činnost by se neobešla bez partnerů, kterých má metodické centrum hned několik. Mezi ty hlavní patří Obecně prospěšná nadace Hermanna Niermanna se sídlem v Düsseldorfu (Gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung), která již léta pravidelně poskytuje ÚCJ nemalé částky na nákup nové německy psané literatury a obohacuje tak knižní fond Slezské univerzity v Opavě. Mezi vážené partnery patří také Spolkové ministerstvo vnitra, Goethe Institut Tschechien, Německá akademická výměnná služba (DAAD), nakladatelství Heuber a v neposlední řadě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, díky které může mít Pro Lingua zázemí s profesionální technikou v budově na Masarykově třídě a poskytovat tak studentům, partnerům a klientům reprezentativní prostory.


Šťastní vítězové jedné ze soutěží. (Zdroj: archiv ÚCJ)
Předávání cen. (Zdroj: archiv ÚCJ)


Dalším cílem týmu Pro Lingua je vytvoření koncepce „jazykové pohotovosti“, která se inspiruje úžasnou filozofií Matematické pohotovosti na Matematickém ústavu. Ta by měla za úkol poskytnou jakousi první injekci, když je studentům nejhůř. Stejně jako její starší matematická sestra by nabízela pomoc žákům a studentům, kteří se učí německy, italsky a anglicky v momentě, kdy má student problém před písemkou či důležitou zkouškou. Oporou by jim mohli být studenti ÚCJ, kteří rádi pomohou. Tento nápad je ovšem ještě v plenkách, nicméně v blízké budoucnosti se určitě zrealizuje.

Ve dnech 20. – 22. 10. 2021 se Metodické centrum Pro Lingua spolu s Gymnáziem Thomase Manna v Praze a Shromážděním německých spolků v České republice a za finanční podpory Spolkového ministerstva vnitra rozhodlo spolupořádat mezinárodní konferenci „Deutsch als Unterrichts- und Kultursprache“ (Němčina jako vyučovací a kulturní jazyk). Účastnit se budou hosté ze Slovenska, Polska, Německa a Maďarska. Jejím cílem je propojit školy, které by chtěly vyučovat jazyky výukovou metodou CLIL, tzn. učit odborné předměty v německém jazyce. Součástí konference budou odborné workshopy, přednášky, diskuze odborníků v sekcích, ale také hospitace na školách s posílenou výukou němčiny. V době konání konference se uskuteční také tradiční akce „Lange Nacht der Kurzen Texte“ a metodické semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Díky těmto akcím se budou moci učitelé němčiny seznámit s novými trendy ve výuce a sdílet mezi sebou zkušenosti z praxe.

Pokud by vám informace o tomto zajímavém projektu nestačily, určitě navštivte webové stránky oddělení Germanistiky, které brzy projdou „faceliftem“ a bude přidán archiv všech konaných akcí včetně fotografií, seznam spolupracovníků, sponzorů nebo také odkazy na české a zahraniční partnery.