Budoucnost našeho kraje? Online debaty se studenty se zúčastnil i rektor Slezské univerzity

  • Radim Šlezingr
  • 24.06.2021
Jaká by měla být budoucnost Moravskoslezského kraje? Jaké má náš kraj v 21. století výzvy a příležitosti? Nejen těmito otázkami se zabývala další z regionálních online debat pořádaných v rámci Konference o budoucnosti Evropy, která se koná formou řady diskuzí vedených s občany. Ty mají lidem z celé Evropy umožnit sdílet své myšlenky a přispět tak k utváření naší společné budoucnosti. Jde o zcela první akci svého druhu. Hostem debaty v Moravskoslezkém kraji byl rektor Slezské univerzity doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Autor: Radim Šlezingr

Online debata s názvem Moravskoslezsko pro 21. století, pořádaná Eurocentrem Ostrava a Europe Direct Ostrava, byla určena pro studenty středních škol z našeho kraje a uskutečnila se 17. června. Postřehy a názory několika desítek studentů komentovali pozvaní hosté, mezi nimi nechyběl rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja. Pro studenty bylo připraveno několik diskuzních témat. A když už jsme u studentů, probíral se například odchod mladých lidí z našeho regionu. „Úbytek obyvatel je reálný problém,“ uvedl během debaty rektor Pavel Tuleja a nezapomněl zmínit příklad Karviné. Toto město mělo v minulosti osmdesát tisíc obyvatel a dnes má přibližně o třicet tisíc méně. Problémem dnes už není, tak jako dříve, převážně znečištěné životní prostředí, ale postoji lidí k tomu, kde chtějí být zaměstnáni. „Lidé mají pocit, že nedělají-li ve firmě aspoň s deseti tisíci pracovníky, je to titěrné a nemá to smysl,“ uvedl Pavel Tuleja. Upozornil, že náš kraj je regionem s nejnižší mírou podnikavosti ve srovnání s ostatními kraji v zemi, což má historické důvody. V minulosti tady byli lidé po desetiletí zvyklí být zaměstnáni a na práci ve velkých továrnách.

Existuje tedy řešeni, jak zvýšit podnikavost v kraji? Podle Pavla Tuleji by pomohlo vylepšení pověsti kraje. Přestože jsou v Moravskoslezkém kraji nižší platy, jsou zde nižší životní náklady. Univerzity by měly koncipovat originální, atraktivní studijní programy. Takové, které budou mít vizi dobrého uplatnění na trhu práce. „Doly jsou ekonomika přelomu devatenáctého a dvacátého století, my potřebujeme ekonomiku dostat do století jednadvacátého,“ uvedl Pavel Tuleja. Podle něj je důležité, aby lidé viděli v regionu smysl a šanci a měli chuť se do něj vracet.