Fyzikální ústav odhaluje krásy vesmíru nejmenším!

  • Radim Šlezingr
  • 11.06.2021
Vesmír. Hluboký a tajemný prostor kolem naší planety přitahoval pozornost lidstva od nepaměti. Laikům i odborníkům se hlavou honí spousta otázek. A co teprve dětem? Proto se Fyzikální ústav Slezské univerzity rozhodl, že na otázky těch nejmenších odpoví. Na první stupeň Základní školy T. G. Masaryka v Opavě vyslal svého zástupce - Jaroslava Vrbu, který uspokojil dychtivou zvědavost žáků 2. a 4. třídy.
Autor: Ružena Hradská - studentská redakce Slezské univerzity

 

Dosud dvě uskutečněné besedy se zaměřovaly hlavně na naši sluneční soustavu, Mléčnou dráhu a tělesa ve vesmíru. Rozjařenost dětí na začátku vystřídalo hrobové ticho a užaslé pohledy mladých možná budoucích astrofyziků. Doktor Vrba si pozornost dětí získal hlavně poutavou prezentací plnou zajímavých obrázků, názornými ukázkami gravitace vyhazováním různých předmětů do vzduchu a vysvětlováním nových pojmů (jako třeba perseidy, exoplaneta, černá díra, mlhovina, kometa a další).

Žáci si předem připravili několik otázek, na které se přednášející snažil odpovědět už během prezentace. Dětská fantazie nezná mezí a občas dá člověku hodně zabrat. Přicházely tak různé neotřelé dotazy. Může existovat život na Slunci? Proč má ve vesmíru téměř každé těleso tvar koule? A žijí na Jupiteru příšery? Většina dětí však prokázala dobré znalosti a velký zájem o vesmírnou tématiku. Po skončení prezentace musela salvu dotazů ukončit až paní učitelka, jelikož se zdálo, že toto téma je bezedné.

„Jsem přesvědčen, že je velmi důležité již v malých dětech podněcovat zvídavost a představovat jim základní principy vědy, aby měly možnost se realizovat nejen ve sportu a jiných běžných aktivitách, ale i ve vědeckém bádání a poznávání světa kolem nich," odhaluje smysl besed na základních školách přednášející Jaroslav Vrba. „Samozřejmě je tady i druhá strana mince, kterou je prezentace Slezské univerzity a Fyzikálního ústavu v očích široké veřejnosti a snaha přiblížit vědu, fyziku a znalosti nabyté studiem na Slezské univerzitě i těm, kteří k nim nemají blízko," dodává.

Děti hodnotily besedu jako „úžasnou”, nejvíce u nich rezonovalo video, které znázorňovalo velikostní rozdíly jednotlivých těles ve vesmíru. Velkou pozornost však sklidil i zánik Slunce a života na Zemi, popis černé díry i samotné planety. Žáci díky této besedě získali lepší představu o uskupení naší sluneční soustavy, o nekonečnosti vesmíru i o některých technologických vynálezech, které lidé vyslali do vesmíru. 


Besedy děti bavily, děti měly nachystáno mnoho otázek. (Foto: Ružena Hradská)