Dialogu s rektorem opět nechybělo jedinečné kouzlo neformálního setkání

  • Radim Šlezingr
  • 08.06.2021
Schopnost naslouchat druhým není dána každému. Slezská univerzita má to štěstí, že v jejím čele stojí rektor Pavel Tuleja, který umění komunikace skvěle ovládá. Kdyby tomu tak nebylo, nevznikla by výjimečná tradice – akce nazvaná Dialog s rektorem. V první červnový týden se dočkala již čtvrtého pokračování a opět stála za to.
Autor: Radim Šlezingr

Rektor doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., patří mezi lidi, jejichž jméno si studenti se svou alma mater často spojují. To proto, že pro ně není tajemnou vzdálenou postavou, ale je pravidelně vídán na univerzitních akcích, neodmítá pozvání mezi studenty, a vůbec je, pokud se týká přístupu k naší univerzitě, velký „srdcař“. Ostatně nebýt jeho vstřícného přístupu, nevzniklo by ani výjimečné neformální setkání „prvního muže“ Slezské univerzity s jejími studenty a pracovníky, tedy akce s názvem Dialog s rektorem. Na ní se každý může zeptat rektora na cokoliv, co jej zajímá. Nebylo tomu jinak ani 2. června, kdy se debaty zúčastnily necelé dvě desítky zájemců. Tentokrát poprvé (a snad naposledy) v online prostředí.

V průběhu debaty padlo mnoho zajímavých informací. Patřily mezi ně bezesporu informace o záměru ustavení pozice ombudsmana na Slezské univerzitě, o plánech vybudování prostoru pro reprezentaci univerzity i zázemí opavských studentů v pronajímaném prostoru OC Breda & Weinstein, či o projektu vybudování odpočinkové zóny zastřešením atria mezi budovami Fakulty veřejných politik a Univerzitní knihovny. Mýlil by se však ten, kdo by si myslel, že Dialog s rektorem vznikl pro probírání jen pozitivních věcí. Některé otázky dotazujících se dotýkaly citlivých záležitostí. Snad každý student vysoké školy se totiž někdy setkal s něčím, co se mu na jeho škole nelíbilo. Často to bývá přístup některých pedagogů ke studentům. „Vysoká škola je specifická v tom, že ji tvoří skupina lidí, kteří jsou velmi vzdělaní a chytří, ale mají také poměrně vysoké ego. Práce s takovými individualitami je velice náročná, setkávám se s tím dnes a denně,“ připustil rektor.

Nespokojení studenti by si podle něj neměli své výtky nechávat pro sebe. „Spousta lidí má strach říct, podle mého názoru i zcela bezdůvodně, že je něco špatně. Studenti si to říkají mezi sebou, a když se to nedostane k nám, nejsme schopni s tím nic udělat, protože ani netušíme, že tyto problémy existují. A k tomu jsou právě neformální schůzky, jako je ta naše dnešní, ideální. Pokud o věcech budeme vědět, pak budeme schopni s nimi něco dělat,“ uvedl rektor Pavel Tuleja. Zároveň dodal, že na tvorbě pozitivního prostředí pro studenty by se kromě členů vedení univerzity a jednotlivých součástí měli podílet také vedoucí ústavů a kateder. „Primárně je to o lidech na Slezské univerzitě, kteří budou ochotni pro svou univerzitu pracovat s plným nasazením. Každý pedagog musí být do jisté míry srdcař, protože jinak se toto povolání prostě dělat nedá,“ doplnil.

Jednoho z účastníků debaty například zajímalo, co může Slezská univerzita udělat pro to, aby byla drtivá většina studentů v následujícím akademickém roce se svou alma mater spokojena… „Záleží na nás všech, kteří jsme součástí Slezské univerzity. Na tom, abychom nosili Slezskou univerzitu v srdci, i když vím, že to zní jako klišé. Všichni bychom měli pracovat na tom, abychom vytvořili pozitivní image univerzity navenek. Směrem dovnitř záleží na tom, abychom spolu více komunikovali a předávali si informace lépe a fungovaly právě akce jako je Dialog s rektorem či diskuse s děkany,“ řekl rektor Pavel Tuleja.

Příští Dialog s rektorem s pořadovým číslem 5 se bude konat letos na podzim. Tentokrát snad už zase při osobním setkání. Přesný termín včas zveřejníme.Rektor Slezské univerzity doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (Foto: archiv SU)