• 0

Studujte Mezinárodní obchod na OPF!

  • Radim Šlezingr
  • 06.05.2021
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nově nabídne naprosto specifický studijní program, který zaujme svou skladbou profilových předmětů a znalostí z prostředí soukromého i veřejného sektoru. Přímý kontakt s odborníky z praxe a v budoucnu otevřený svět na trhu práce s možným výjimečným postavením – to je stěžejní charakteristika studia Mezinárodního obchodu.

Autor: Denisa Palionová – studentská redakce Slezské univerzity

Na podrobnější informace k studijnímu programu Mezinárodní obchod jsme se zeptali garanta programu, kterým je doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.:


Pane docente, co nový studijní program na Slezské univerzitě studentům nabízí?

V ČR najdete jen málo fakult, které vám nabízí studium v profesním bakalářském studijním programu Mezinárodní obchod, a Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné je nově jednou z nich. Věříme, že tímto studijním programem můžeme pomoci dále rozvíjet náš region a absolventi budou motivováni v Moravskoslezském kraji zůstat nebo jej reprezentovat zvenčí. Studijní program je koncipován jako profesní, to znamená, že na výuce se budou přímo podílet odborníci z významných regionálních firem, které se primárně orientují v oblasti mezinárodního obchodu. Studium tak bude určitě pro posluchače zajímavější a dozví se spousty praktických poznatků. Obdobně jsme pojali také výkon odborné praxe – máme dojednány firmy, kde studenti mohou svou praxi vykonávat, a tyto ještě plánujeme rozšířit o další firmy, které mají co do činění se zahraničními obchodními operacemi. Rozhodně nechceme, aby studenti vnímali čas strávený na praxi jako ztracený, ale naopak chceme, aby si při hodnocení praxe uvědomili, že ji dělali plně v souladu se zvoleným studijním programem. Máme dostatek impulsů, že mnoho firem podnikajících v mezinárodním obchodě bude mít o takto kompetentní absolventy zájem.

Kde všude se mohou absolventi na trhu práce uplatnit?


Absolventi se mohou uplatnit na trhu práce v rozmanitých funkcích a pozicích. Mohou působit jak v podnikatelském sektoru, tak i veřejném na základních a středních stupních řízení. Absolventi studijního programu Mezinárodní obchod se uplatní v mnoha pracovních pozicích, jakými jsou např. ekonomové na vedoucích pozicích (ekonomičtí ředitelé), vedoucí ekonomičtí analytici, vedoucí obchodní manažeři v mezinárodně působících výrobních a obchodních podnicích či operátoři logistiky. Mohou zastávat jak manažerské funkce, tak zajišťovat tvůrčí a analytickou práci v oblasti mezinárodního obchodu, která přináší mnoho nových perspektiv. Klíčové je, že prostřednictvím tohoto studia získají odborný vhled do oblasti mezinárodního obchodu a budou disponovat odbornými kompetencemi, které budou ve svém zaměstnání dále rozvíjet.


Dlouho jste přemýšleli o studijním programu, kterým se odlišíte od ostatních a současně získáte výjimečné postavení na trhu práce? Pokud je vaše odpověď ano, pak Mezinárodní obchod je tou správnou volbou! Veškeré informace o studijním programu najdete na odkazu níže včetně předmětů, které budete studovat: https://www.studujopf.cz/mezinarodniobchod.php. Protože se jedná o zbrusu nový studijní program, je možné si podat přihlášku do 31. srpna 2021. Součástí přijímacího řízení nejsou přijímací zkoušky, jedná se tedy pouze o podání přihlášky ke studiu.


Garant programu doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. (Zdroj: archiv Jana Nevimy)