• 0

Podívejte se do historie Slezské univerzity v letech 2001 až 2005

  • Radim Šlezingr
  • 04.05.2021
Vydejme se společně do historie Slezské univerzity! Naše alma mater letos slaví 30. výročí svého vzniku a my jsme při té příležitosti připravili minisérii sedmi animovaných historických spotů, které vám přiblíží důležité milníky existence Slezské univerzity - od událostí, které předcházely jejímu vzniku, až po současnost.

Autor: Radim Šlezingr

Na speciální webové stránce 30let.slu.cz jsme pro vás přichystali čtvrtý díl z minisérie historických spotů, který mapuje důležité události na Slezské univerzitě, tentokrát v letech 2001 až 2005. Připomeneme si v něm například to, že v roce 2001 se začalo datovat funkční období prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., jako rektora Slezské univerzity v Opavě. Ve stejném roce se Slezská univerzita v Opavě stala členem Evropské asociace univerzit (EUA), jejím hlavním cílem je vytvoření koherentního systému vysokoškolského vzdělávání na mezinárodní úrovni a spolupráce mezi členskými univerzitami. Následující rok přinesl vznik celouniverzitního poradenského centra. Posláním centra bylo poskytovat studentům poradenství v oblasti studijní, profesní, psychologické i sociálně právní. Opomenout nemůžeme září roku 2003, kdy byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova Slezské univerzity v Opavě Na Rybníčku 626/1. V ní dnes sídlí rektorát a Matematický ústav. Dům vyrostl v roce 1914 na místě bývalé opravny velocipédů a motocyklů. Jednalo se o kancelářskou budovu určenou pro posádkové velitelství Opava. Armádě sloužil dům až do devadesátých let minulého století, jeho účel se však měnil. Naposledy v něm sídlil vojenský klub. Slezská univerzita budovu fyzicky převzala v roce 1999. Pak prošla kompletní rekonstrukcí. V roce 2004 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné poprvé nabídla formu distanční výuky prostřednictvím tzv. e-learningu, tedy možnosti studia z domácnosti prostřednictvím počítačových kurzů. V lednu 2005 Slezská univerzita v Opavě získala právo udělovat absolventům Diploma Supplement (DS) Label, mezinárodně uznávaný doklad o řádném absolvování studia a složených zkouškách. Právo udělovat tento certifikát kvality úspěšně obhájila i v dalších letech. V říjnu stejného roku Ministerstvo zahraničních věcí ČR udělilo Slezské univerzitě v Opavě Medaili Jana Masaryka za dlouholetou a aktivní spolupráci s vysokými školami v Polské republice. Slezská univerzita v Opavě se v roce 2005 také poprvé zapojila do realizace projektů Evropských strukturálních fondů.

 

Na další díly animovaných historických spotů se můžete těšit v průběhu letošního roku na webové stránce 30let.slu.cz. Ten aktuální můžete zhlédnout ZDE.