Modrá barva pro autisty. Pojednává o nich i dokument ze Slezské univerzity

  • Radim Šlezingr
  • 02.04.2021
Nenosí roušku ani respirátor, přesto nejsou popírači vládních opatření k omezení šíření koronaviru. I když pro ně platí výjimka, stávají se v této nelehké době neoprávněně terčem útoku na veřejnosti. Řeč je o lidech s autismem. Jen v České republice žijí podle odhadů desítky tisíc lidí s poruchou autistického spektra (PAS). Světový den zvýšení povědomí o autismu připadá na 2. dubna, kdy startuje celorepubliková kampaň Česko svítí modře.
Autor: Radim Šlezingr

Česko svítí modře – tak se jmenuje celorepubliková osvětová kampaň, kterou od roku 2014 pořádá platforma Naděje pro Autismus. Kampaň má přispět ke zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. Obvykle trvá celý měsíc a začíná 2. dubna. Proč právě v tento den? Protože OSN vyhlásila v roce 2007 druhý dubnový den jako Světový den zvýšení povědomí o autismu. Také letos v noci z 2. na 3. dubna se budete moci setkat v celé zemi s modře nasvícenými budovami. Modrá barva je totiž symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.

„Lidé s autismem a jejich blízcí se snaží být v rámci svých možností a schopností platnou součástí společnosti i v tomto pro všechny těžkém a frustrujícím období. Opatření přijatá vládou ČR k omezení šíření koronaviru jako například uzavření škol, omezení pohybu na veřejnosti, nošení ochranných pomůcek, omezování provozu sociálních služeb aj. přinášejí do jejich životů zásadní a okamžité změny, na které se však z důvodu svého stavu nejsou vždy schopni hned na sto procent adaptovat,“ říká předsedkyně sdružení Za sklem o. s. a koordinátorka platformy Naděje pro Autismus Marta Pečeňová. Podle ní se aktuálně lidé s autismem stávají terčem útoků na veřejnosti i přes to, že se také na ně vztahuje výjimka stran povinnosti používat předepsané ochranné prostředky (respirátor/chirurgická rouška). „Přinucením jejich použití má za následek závažné zdravotní a psychické následky v podobě regresu, vyvolání epileptického záchvatu, paniky,“ dodává. Jak k lidem s autismem přistupovat a jak jim ulehčit život v naší společnosti? Mimo jiné se snažte řídit při komunikaci s nimi těmito zásadami: jednejte předvídatelně, plánujte, nekřičte, ptej se jasně, mluvte jednoduše, buďte trpěliví, dejte najevo pochopení, omezujte pohled do očí. Lidé s autismem jsou často citliví a osamělí, přes svá omezení dovedou některé věci lépe než ostatní. Neberte jim důstojnost a věnujte jim pozornost, už tím pro ně vykonáte mnoho.

O životě autistů vypráví také autorský dokument Autismus jako dar jednoho ze studentů oboru Audiovizuální tvorba ze Slezské univerzity. Dokument Josefa Dvořáka je citlivou výpovědí rodičů devítiletého autisty Ángela. Na jeho „postižení“ či „zvláštnost“ se dívají z jiného úhlu pohledu než většina společnosti, je to pro ně dar. Je to příležitost k sebepoznávání a sebevzdělávání se. „Ángel je jejich inspirací a učitelem. Do jejich domu chodí řada dobrovolníků, aby v herně pracovali s Ángelem podle principů programu Son Rise – metody, která v Česku zatím není příliš známá a rozšířená. Jejím cílem není vtáhnout autistu do světa našeho, nýbrž sdílet ten jeho. Zatímco dobrovolníci se dostávají do tajů Ángelova autistického světa, Ángel pomalu otevírá bránu a vstupuje do toho jejich,“ vysvětluje Mgr. Monika Horsáková, vedoucí Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Všichni se podle ní přitom shodují v tom, že Ángel má jakýsi šestý smysl, kterým odhaluje vnitřní zranění každého, kdo s ním pracuje. Můžeme si klást otázku, kdo je tady vlastně ten postižený a kdo je dobrovolník. Kdo pomáhá komu? Je to Ángel, nebo osoba, která je s ním v herně?

Dokument Autismus jako dar se setkal s ohlasem nejen u nás, ale i v zahraničí.  „Snímek zařadily do svých programů festivaly v ČR, USA, Portugalsku, Bosně a Hercegovině či Bangladéši, z Beach Cities Inspirational Festival v USA si odnesl čestné uznání, na festivalu The Independent Film Collaborative se stal jedním z vítězných filmů. Film byl klauzurní prací 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Audiovizuální tvorba,“ dodává Monika Horsáková. 

Snímek Autismus jako dar můžete zhlédnout ZDE.