Profesora Martina Černohorského ocenil Senát

  • Martin Kůs
  • 04.10.2018
PRAHA - Ve čtvrtek 27. září 2018, v předvečer Dne české státnosti, ocenil předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch stříbrnou pamětní medailí celkem 21 osobností - vědců, sportovců, odbojářů nebo těch, kteří vykonali mimořádný čin.
Medaili Senátu získal také profesor Martin Černohorský, první rektor Slezské univerzity v Opavě, který nedávno oslavil své 95. narozeniny.

Ve zdůvodnění předseda Senátu mimo jiné uvedl, že prof. Černohorský se výrazně zasloužil o rozvoj fyziky a její výuky na českých vysokých školách. Připoměl rovněž, že je autorem téměř 200 původních odborných prací z oblasti fyziky,  četných překladů stěžejních fyzikálních děl a je lauraátem celé řady tuzemských akademických ocenění.

Akademická obec Slezské univerzity v Opavě panu profesoru k udělení medaile blahopřeje!

Přiložené fotografie jsou poskytnuty Senátem Parlamentu ČR.

Ocenění na půdě Senátu. Prof. Martin Černohorský stojí jako pátý zprava. Foto: Archiv Senátu