Business Gate na OPF očima jejích team leaderů z řad studentů

  • Radim Šlezingr
  • 05.03.2021
Co to vlastně je Business Gate (dále jen BG)? Určitě jste už o Business Gate slyšeli. Jde o unikátní projekt, do kterého se mohou zapojit studenti Slezské univerzity a nabrat zkušenosti v praxi při studiu v oborech jako jsou marketing, management a řada dalších. Primárně je tak BG určen pro studenty Obchodně podnikatelské fakulty, ale není to pravidlem. Hlásit se mohou studenti i z opavských součástí.

Autor: Kristýna Hanačíková - studentská redakce Slezské univerzity

 

Jelikož máme za sebou zimní semestr a úkoly a zakázky plní členové BG v jednotlivých týmech vždy v rámci jednoho semestru, je možná čas trochu bilancovat. Vyzpovídali jsme tři studenty OPF, kteří v zimním semestru byli team leadery některého z týmů BG rodiny. Seznamte se s Dominikem Švarcem, Karlou Foltisovou a Damiánem Sosnou.


Dominik Švarc
Karla Foltisová
Damián Sosna


Co tě přimělo k zapojení se do Business Gate?


Dominik Švarc: Součástí BG jsem byl již od roku 2017. Když si to přepočítám, tak je to neuvěřitelně dlouhá doba, která mi dala vážně hodně. Abych to upřesnil, tak členem týmu jsem byl dohromady třikrát a pozici team leadera jsem zastával také třikrát. A co mě k tomu přimělo? S nástupem na vysokou školu jsem si řekl, že určitě budu zkoušet nové věci a toto byla jedna z nich. Lákala mě zkušenost, praxe a hlavně kolektiv lidí, který kolem BG byl. Na úvodní schůzku jsem šel dokonce s vědomím toho, že za to budu muset platit, jelikož jsem si předtím na jejich webové stránce našel ceník, který však patřil k úplně něčemu jinému. Každopádně jsem moc vděčný, že jsem na tento vlak naskočil hned v prvním ročníku a nečekal, protože vím, že bych toho moc litoval.

Karla Foltisová: O BG jsem věděla ještě dříve, než se ze mě stala studentka OPF. Prvotně jsem se viděla na jiné vysoké škole, ale možnost vyzkoušet si praxi takto aktivně během studia mě nakonec natolik přesvědčila, že jsem si ani nedávala přihlášku jinam. Doteď si pamatuji, jak jsem si vyhledala skrze Instagram (teď už vlastně kolegyni, team leaderku) Kláru Recmanovou, která v té době už za sebou měla pár cyklů v BG. Vychrlila jsem na ni plno otázek, které se týkaly BG ale i školy obecně. V té době byla pro mě představa toho, že jsme nyní obě tam, kde jsme, totálně šílená.

Damián Sosna: Chtěl jsem získat zkušenosti. Vždy jsem upřednostňoval spíše praxi před studováním a učením se z knih. Navíc jsem v té době objevil zájem o marketing, takže BG byla jasná volba. Také mám rád práci v týmu a celkově se rád obklopuji lidmi.


Jaké to bylo zhostit se postu team leadera?


Dominik Švarc: Je to úplně jiná role než být členem. Team leader má mnohem více starostí a meetingem (pozn. setkání, porada) jeho práce rozhodně nekončí. Musí šířit informace nejen v týmu, ale také zajistit a předat potřebné informace zadavateli, vedení BG, ostatním team leaderům apod. Měl by mít také přehled o jednotlivých úkolech, členech, celém dalším postupu. Zkrátka je toho opravdu hodně. Ale je to jedinečná možnost se tohle všechno naučit. Jako spousta jiných věcí, i tohle má dvě strany mince. A když slyšíte členy svého týmu poděkovat za to, jak je daný team leader vedl, je to ta nejlepší odměna, která mě osobně hnala a motivovala jít dále kupředu.

Karla Foltisová: Nepřihlásila bych se, kdybych neměla podporu mého tehdejšího leadera a vedení BG. Zatím se možná v rozhovoru hodně zmiňuji o jiných lidech, ale o tom je celý koncept BG - provázat mezi sebou plno skvělých a talentovaných lidí. Než se rozjede celý semestr, tak je třeba udělat hodně práce a všechny team leadery čeká školení, aby se pozice zhostili co možná nejlépe. Každý jsme v té době měli trochu obavy, co všechno nás čeká, jak nám to půjde. Musím ale říci, že už můj první ročník dopadl velmi úspěšně. Když se na to podívám zpětně, tak bych neudělala nic jinak.

Damián Sosna: Bylo to zase posunutí se o kus dále. Lákalo mě, že povedu sám vlastní projekt. Jako team leader máte o hodně větší zodpovědnost a více vám záleží na úspěchu celého týmu. Nebo aspoň já sám to tak vnímám. Navíc v době, kdy jsem se přihlásil na post team leadera, jsem věděl, že se chci marketingu začít věnovat naplno.


Tým Dominika Švarce.

Co je podle tebe důležité, aby tým šlapal jako švýcarské hodinky?

Dominik Švarc: V první řadě si myslím, že není zase tak důležité, aby tým šlapal podle přesně stanoveného plánu, kde je vše rozplánováno na minutu přesně. Pro mě vždy byla prioritou přátelská a pohodová atmosféra. Svým členům jsem se věnoval individuálně, jelikož každý máme jiné potřeby a cíle. Vedl jsem je, vzdělával a motivoval. A věřte, že tato cesta je mnohem efektivnější, než držení se naplánovaného systému a zaměřovat se jen na práci. Naše schůzky byly tvořeny z opravdu velké části smíchem a vtípky, až jsem byl překvapen, kolik práce se i přes tu srandu stihlo. Pro mě osobně je tedy přednější mít skvělé vztahy v týmu.
Karla Foltisová: Určitě to, aby členové týmu byli proaktivní lidé, kteří se nebojí do svého vzdělání investovat i svůj mimoškolní čas. Na místě je ale také pracovitost, smysl pro organizaci a svědomitost leadera.
Damián Sosna: Je zde důležitých více faktorů. V první řadě si musíte vybrat tým tak, aby si lidé v něm co možná nejlépe sedli. Dále musíte mít přesnou představu o tom, co přesně chcete udělat a pomocí čeho dosáhnete výsledku. Jde zkrátka o to mít dobrý plán, aby každý v týmu měl svůj úkol a místo a aby tým jako celek pracoval efektivně. Další za mě důležitá věc je umět si říci, když se něco nepovede anebo to není dokonalé. Kritika je důležitá. Svět totiž není sám o sobě jen růžový a každý není hned nejlepší. Ale abych nekončil takto tvrdě a kriticky, dodám, že je důležité, aby v týmu panovala dobrá atmosféra, aby práci provázela i trocha zábavy. Je dobré si ze sebe umět udělat srandu, i když ještě lepší je si dělat srandu z někoho jiného.

Na jakém zadání jste v týmu pracovali?

Dominik Švarc: Náš tým, kterého jsem byl součástí jakožto vedoucí, měl na starost pro společnost Kiwi.com (prodejce a srovnávač letenek, ale i ubytování a pronájmu automobilů) vypracovat návrhy, aby byla společnost žádaná pro zaměstnance z oboru informační technologie na poli Moravskoslezského kraje, kam se chystá vstoupit.
Karla Foltisová: Pozice leadera jsem se zhostila dohromady třikrát. Předtím jsem ale byla ještě dvakrát jako člen. Pracovala jsem jako vedoucí týmu, který měl na starost firmu PC Ambulance, Krajskou hospodářskou komoru Moravskoslezského kraje a Univerzitní knihovnu SU v Karviné.
Damián Sosna: Naše týmové zadání bylo pro e-shop s kuchařskými potřebami. Úkolem bylo vymyslet marketingovou strategii, aby se zvýšil prodej na e-shopu. Na začátku bylo tedy podstatné si udělat analýzu konkurence, ale zanalyzovat i současný stav, abychom zjistili, co je dobré, co je zapotřebí zlepšit, co například zrušit. Poté následovalo provádění samotných změn. Kompletně jsme změnili webové stránky, vytvořili nové logo a celkově jsme si vyhráli s ,,brandem‘‘ společnosti. Založili jsme také nové facebookové stránky, naplánovali obsah, který se zde bude sdílet. Firmě jsme pak sdělili i další tipy, které by mohla do budoucna využít.

Tým Karly Foltisové.

Jak hodnotíš s odstupem času práci svého týmu?

Dominik Švarc: Já jsem byl se všemi svými týmy vždy spokojený. Jsem rád, že si jednotliví členové vždy navzájem sedli a nemusely se tak řešit případné interní problémy, což by mohlo narušit práci na zadání. Také jsem na každého člena pyšný, protože se nejednalo o studenty, kteří by jen chtěli proplout a nic nedělat. Všichni do toho dávali maximum a byli otevřeni tomu se vzdělávat a posouvat se, což je hlavní myšlenka BG.
Karla Foltisová: Vedla jsem již tři týmy, které byly pokaždé složeny z jiných studentů a dohromady jsem pracovala se 17 lidmi. Každý tým byl úplně jiný, jelikož každé zadání je vlastně úplně odlišné. To s sebou nese i jiné nároky na složení týmu. Se všemi jsem vždy udělala hodně práce a vždy byli zadavatelé spokojeni, takže nemůžu hodnotit jinak nežli kladně. Doteď jsem se skoro všemi členy svých týmů v kontaktu a jsme přáteli.
Damián Sosna: Celkově byla práce týmu perfektní. Každý zde měl svou roli a tu si plnil na jedničku. Bylo velmi důležité, aby si všechno sedlo tak, jak má. Na konci jsem byl tedy pyšný, jelikož můj tým zaznamenal změnu a velký posun. Firma byla z našeho výstupu nadšená a došlo k odkoupení práce. Navíc chtěli, ať se projektu věnujeme i nadále. A my se tak domluvili na spolupráci.

Liší se hodně práce na zadání v době koronavirové pandemie oproti normální situaci?

Dominik Švarc: Určitě se to liší! Vzhledem k tomu, že jsem hodně komunikativní a kontaktní člověk, tak mně osobně chyběla právě ta komunikace napřímo. Díky zkušenosti s online schůzkami tak ale vím, že ze mě žádný ,,youtuber’’ nebude, jelikož mluvit do kamery pro mě není vůbec přirozené. Osobní kontakt se nikdy kamerou nenahradí. Avšak pozitivum je určitě to, že je to další zkušenost. Moc bych ale všem přál, aby si BG zažili i v offline formě, protože to je teprve jízda.
Karla Foltisová: Pandemie určitě zasáhla hodně do celé organizace BG. Všechny akce, které jednotlivé semestry provázejí, se musely zrušit a workshopy se přesunuly do online prostředí. Co se týká práce na zadání, tak to je o přístupu leadera, aby dokázal své členy podnítit a motivovat k práci. Já měla možnost se se svým týmem vidět i několikrát osobně, protože jsme si v průběhu semestru uspořádali i několik team buildingů a jednou jsme dokonce vyrazili do přírody na výšlap. Vše je to ale o domluvě a zájmu jednotlivých členů. Nikoho jsem nikdy nenutila se přes tuto situaci scházet i v offline podobě.
Damián Sosna: To je dost subjektivní a záleží asi na týmu a na lidech. Liší se to hlavně v tom, že nemůžeme používat budovu BG a výhody s tím spojené. Není kde se scházet, takže setkání jsou online. Já jsem měl ale štěstí, jelikož hned dva členové týmu nabídli alternativní možnost, kde se sejít a pracovat, takže jsme změnu vlastně tolik nepocítili. Myslím si, že to nám hodně pomohlo. Osobně dám raději na osobní kontakt než na online schůzování. Více se toho stihne a mně osobně se tak lépe pracuje. Ale i přesto jsme si volali a kontrolovali, kdo co jak dělá.

Co ti přinesla spolupráce se zadavatelem/klientem? V budoucnu se ti nabyté zkušenosti budou jistě hodit…

Dominik Švarc: S každým jedním novým zadáním a týmem jsem se něco naučil. Poslední dovednost, kterou jsem potřeboval načerpat, je komunikace napříč všemi směry. Někomu to může připadat jako samozřejmost, ale předat správně informace je docela oříšek. Pokud bych však měl shrnout všechny dovednosti a zkušenosti, tak bychom tady byli ještě týden. V BG jsem se v podstatě naučil většinu věcí, které momentálně ovládám, ať už se jedná právě o měkké dovednosti nebo o ty tvrdé. Vše se ale odvíjí od toho, jak moc je člověk otevřen a nakloněn učení se novým věcem.
Karla Foltisová: Záměrně jsem si vždy vybírala odlišná zadání, ať mám co nejširší spektrum. Všechny naše finálové výstupy byly zadavateli vnímány jako velmi přínosné a buďto se s nimi navázala další spolupráce, anebo výsledek odkoupili.
Damián Sosna: Jak už jsem zmínil výše, zadání se nám podařilo prodat a nadále na něm pracujeme. Se zadavatelem jsme v kontaktu a řekl bych, že máme skvělý vztah. Snažíme se, aby spolupráce přinesla užitek oběma stranám – tzv. win-win. Myslím, že pro celý tým to byla a stále je super zkušenost. Navíc mám dojem, že všechny kolegy marketing opravdu začal bavit.

Tým Damiána Sosny.

Jak to v BG funguje? Máte pravidelné porady s nějakými pedagogy nebo zkušenějšími studenty, aby vás jako tým případně usměrnili?

Dominik Švarc: No, pokusím se to objasnit ve zkratce. Zadavatelé (ať už celé firmy, nebo podnikatelé) kontaktují BG, že by se rádi zúčastnili. Team leadeři si je podle vlastních zájmů a priorit rozdělí. Následuje příprava na nábor členů a výběrová řízení. Po vybrání členů jede celý tým za svým zadavatelem, kde si upřesní zadání, na kterém mají pracovat, popřípadě si zodpoví dotazy, které mohou vzniknout. Teď přichází na řadu práce na celém zadání. Během celého semestru je možno práci konzultovat s vedením BG, ale i ostatními team leadery nebo právě s odborníky z praxe. Zpětná vazba je totiž nesmírně důležitá. Jako první se celá práce prezentuje nejdříve vedení BG, které dá poslední doporučení, případně upozorní na nedostatky, ať už v prezentaci nebo v prezentování. Následně se už prezentuje samotnému zadavateli. Snad jsem na nic nezapomněl. Ono je totiž lepší si to celé zažít a projít si tím, než o tom jen tak číst. Nakonec bych moc rád poděkoval za krásné otázky a za pozvání do rozhovoru. BG určitě doporučuji. Pevné nervy a zdraví v budoucích časech nám všem.
Karla Foltisová: Než započne semestr, tak společně s vedením a ostatními leadery vše pilujeme a chystáme obsahy k prezentování a zajištění výběrových řízení. Poté si s jednotlivými studenty sami pohovoříme, uděláme s nimi případovou studii, kde vidíme, jak umí přemýšlet a pracovat v týmu, také nám zde vyplní dotazník. Pak ale nastává ta těžší situace - vybrat si svůj ,,dream team’’. Musíme přijaté ale i nepřijaté studenty obvolat/napsat jim. S vybranými studenty se pak domluvit na úvodní schůzce, kde projdeme všechny možné detaily a termíny pravidelných setkání tak, aby to všem členům vyhovovalo a nekrylo se to s jejich výukou. Během semestru máme možnost konzultovat s mentory a vedením BG, které je nám k dispozici. Budova, kde sídlí, je skvělé místo pro trávení času. Často jsme se tu před pandemií scházeli i mimo pravidelné schůzky. Také jsem tu potkávala ostatní leadery či členy jiných týmů a mohli jsme se tu u kávičky pobavit, jak si vedou a pokračují v jejich zadání. To se i částečně promítlo do online podoby, kde se konaly online hovory leaderů a vedení. Nadcházejícímu ročníku BG přeji pevné nervy a mnoho úspěchů!
Damián Sosna: Na začátku si každý team leader vybere své zadání, respektive firmu. Poté se konají výběrová řízení a sestavují se jednotlivé týmy. Následuje první schůzka a seznámení, kde si řekneme základní informace, a naplánuje se střetnutí se zadavatelem, který nám sdělí, co se od nás očekává a na čem se bude pracovat. Práce tedy může začít! My jsme se většinou scházeli jednou týdně na 2-3 hodinky. Když bylo třeba, tak jsme si i zavolali. K dispozici nám byli také mentoři, což jsou zkušení markeťáci s praxí z externího prostředí. Na ty se obracíme ve chvílích, když si nevíme rady, anebo bychom rádi dostali zpětnou vazbu. Z mého pohledu je to vážně užitečná věc – pohled přímo od marketéra, který se tomu jistou dobu věnuje. Také se konají schůzky s vedením BG a těm i prezentujeme své výsledky jako prvním. Následně můžeme prezentovat přímo danému zadavateli. BG byl skvělá zkušenost a za sebe to můžu jen doporučit. Díky BG jsem marketingu opravdu propadnul.