25 let Slezské univerzity v Opavě

Ano, je to tak. Akademický rok 2015/2016 se stane už pětadvacátým v historii Slezské univerzity v Opavě.

Již v akademickém roce 1990/1991 byla pod gescí Masarykovy univerzity zahájena v Opavě a v Karviné výuka, v Opavě na Filozofické fakultě a v Karviné na Obchodně podnikatelské fakultě. Dlouhodobé úsilí opavských a karvinských iniciátorů myšlenky vybudovat na území historického českého Slezska nové vysoké učení se v realitu přerodilo 9. července 1991, kdy byl přijat zákon České národní rady č. 314/1991 Sb. (účinnosti nabyl 28. září 1991), jímž byly kromě Slezské univerzity zřízeny i Jihočeská univerzita, Západočeská univerzita, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Ostravská univerzita.

Ale dost historie, o té píšeme na jiném místě, Slezská univerzita žije moderním a dynamickým dneškem…

Aktuálně se chystá:

Sraz absolventů Obchodně podnikatelské fakulty - 13. listopadu 2015. Pozvánku najdete zde.

 

Co se dělo:

První předzvěstí akcí, připomínajících čtvrtstoletí univerzity, se stala vernisáž a následná výstava 25. let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, kterou ve čtvrtek 14. května 2015 zahájil vedle rektora Slezské univerzity do. Pavla Tuleji také děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě prof. Zdeněk Stuchlík a vedoucí ITF prof. Vladimír Birgus. Výstava v opavském Domu umění (ul. Pekařská 12) je veřejnosti přístupna až do 28. června 2015.

Součástí vernisáže výstavy se stala i mezinárodní konference vysokých škol s fotografickými studijními obory, které se zúčastnili představitelé třinácti vzdělávacích institucí z České republiky, Polska a Slovenska.