prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

ředitel Fyzikálního ústavu

doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.

zástupce ředitele pro edukaci a organizaci

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

zástupce ředitele pro rozvoj a propagaci

doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.

zástupce ředitele pro vědu, výzkum a zahraniční styky