Grantová agentura České republiky poskytuje účelovou podporu projektům základního výzkumu. V rámci programů financuje vědecké projekty jak začínajícím, tak zkušeným vědeckým pracovníkům. Rozděluje prostředky nezávisle na orgánech státní správy na základě podaných projektových záměrů.

Žádosti se připravují dle požadavků GA ČR, projektové záměry jsou zasílány na Referát pro vědu a zahraniční styky FÚ a posléze postupovány ke kontrole univerzitě a grantové agentuře.

Aktuálně řešené projekty

Číslo projektu: 19-03950S

Název projektu: Testování silné gravitace prostřednictvím černých děr

Řešitel projektu: dr. Roman Konoplya

Doba řešení projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

Předmět a cíl projektu:  Vývoj nové a generické metody pro konstrukci analytické reprezentace osově symetrických černoděrových prostoročasů v libovolné metrické teorii gravitace a aplikace této metody na alternatvní teorie gravitace.Spoluřešitelské projekty

Číslo projektu: 21-06825X

Název projektu: Akreující černé díry v nové éře polarizačních rentgenových misí

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D. - Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel projektu za SU: prof. Marek Abramowicz, Ph.D.

Doba řešení projektu: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2025

Předmět a cíl projektu: Studium nejbližšího okolí černých děr v rentgenových binárních soustavách a jejich komponent - akreční disk a koróna. Účelem je vytvoření nových numerických modelů, které vzájemně propojí všechny komponenty v jeden celek.