Edukační centrum teoretické fyziky a astrofyziky

Pracovníci centra se podílejí na výuce v bakalářském, magisterském a doktorském studiu a na vědecké přípravě studentů fyzikálních doktorských oborů. Konají vědecký výzkum v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky a v příslušných hraničních oborech.

Edukační centrum obecné fyziky a aplikované fyziky

Pracovníci oddělení se podílejí na výuce v bakalářském a magisterském studiu. Podílejí se také na výuce a vědecké přípravě studentů doktorských oborů. Konají vědecký výzkum v oblasti aplikované fyziky.

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

tba

Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpacování dat

tba

Sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě