Teoretická fyzika a astrofyzika

Seznam členů oborové rady doktorského studijního programu Fyzika (čtyřletá), obor Teoretická fyzika a astrofyzika realizovaného v součastnosti na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě

Interní:

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., předseda
Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.
Prof. PhD. Ivan Hubač, DrSc.
Prof. Marek Artur Abramowicz, Ph.D., Dr.h.c.
 Doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
 Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
 Doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
 Doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.
 Doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.  

Externí:

Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.  
Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.  
Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.

Přednášející:

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.
Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc.
Prof. Marek Artur Abramowicz,Ph.D., Dr.h.c.
Prof. John Miller Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.
Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
Doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Školitelé:

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.
Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc.
Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
Prof. Marek Artur Abramowicz, Ph.D., Dr.h.c.
Prof. John Miller
Doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D