V letošním roce došlo k organizační změně v rámci univerzity a to, že k 1.1.2020 byl ze struktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty vyčleněn Ústav fyziky a byl založen Fyzikální ústav v Opavě (FÚ). Jelikož není možné převést stávající akreditace z fakulty na nově vzniklý vysokoškolský ústav, zůstávají studenti fyzikálních oborů i nadále studenty fakulty. Pro studenty se tudíž nic zásadního nemění, pouze budou zařazeni místo Ústavu fyziky pod Centrum interdisciplinárních studií. Výuku budou zajišťovat pracovníci FÚ a studijní záležitosti i nadále řeší studijní oddělení FPF. V součastnosti pracujeme na akreditacích nových studijních programů jež budou v gesci Fyzikálního ústavu.

V případě dotazů můžete kontaktovat zástupce ředitele FÚ pro studium a organizaci
referentku pro studium a organizaci
nebo můžete kontaktovat vedoucího Centra interdisciplinárních studií FPF.