Pracovníci centra se podílejí na výuce v bakalářském a magisterském studiu. Podílejí se také na výuce a vědecké přípravě studentů doktorských oborů. Konají vědecký výzkum v oblasti aplikované fyziky. Součástí centra jsou laboratoře základního kurzu fyziky a aplikované fyziky.

Vedoucí centra

Seznam pracovníků centra

+420 553 684 280
+420 553 684 304

Laboratoře

Laboratoř mechaniky a molekulové fyziky (Mgr. Daniel Charbulák, Ph.D.)
Laboratoř elektřiny a magnetismu (Mgr. Daniel Charbulák, Ph.D.)
Laboratoř optiky (RNDr. Jan Hladík, Ph.D.)
Laboratoř jaderné fyziky a ionizujícího záření (doc. Ing. Petr Habrman, CSc.)
Laboratoř elektroniky (Ing. Tomáš Janečka)
Laboratoř monitorování životního prostředí (doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.)
Laboratoř 3D zobrazovacích metod (RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D.)
Počítačová laboratoř aplikované fyziky (MgA. Miroslav Zeman)