Finále královské kategorie Astronomické olympiády v Opavě

  • Lucie Dospivová
  • 26.03.2024
21.ročník Astronomické olympiády v kategorii AB již zná své vítěze. Ve dnech 20. až 22. března 2023 proběhlo na Fyzikálním ústavu Slezské univerzity v Opavě ústřední kolo Astronomické olympiády v kategorii AB. Vítězem se stal Martin Kudrna z Gymnázia Jana Keplera v Praze. Prvních pět nejlepších bude v srpnu letošního roku reprezentovat Českou republiku na 17. Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice v brazilském Rio de Janeiru.

Již tradičně se do slezské metropole sjeli ti nejlepší mladí astronomové z celé republiky, aby porovnali své síly při řešení astronomických úloh. Přestože se jednalo o nejstarší kategorii určenou primárně pro poslední dva ročníky středních škol, objevilo se letos i mnoho mladších řešitelů, kteří se do finále této kategorie dokázali probojovat. Více než dvacítka účastníků se zapotila nad teoretickými úlohami, datovou analýzou a samozřejmě pozorovacím kolem.

Posledním zmíněným byla celá soutěž ve středu večer zahájena. Novinkou letošního ročníku bylo využití nové terasy observatoře WHOO! (White Hole Observatory Opava) pro plnění úloh tohoto kola. Ve čtvrtek soutěž pokračovala čtyřhodinovým teoretickým kolem. Při něm se účastníci museli poprat s širokou varietou témat, od sférické astronomie až po kosmologii. Dále následoval obrazový test a část v planetáriu, která tentokrát otestovala i znalosti jižní oblohy. Na pátek zbyla klasicky datová analýza, v níž si soutěžící vyzkoušeli zpracování reálných astronomických dat.


Počasím ztížené pozorovací podmínky vyžadovaly dokonalou orientaci na obloze. Počasím ztížené pozorovací podmínky vyžadovaly dokonalou orientaci na obloze.

Aby si řešitelé odpočinuli od nabitého soutěžního programu, bylo pro ně připraveno také množství doprovodných aktivit. V rámci nich je čekala projekce několika sférických pořadů v Unisféře a společná večeře v místnostech Uni Space určených k popularizaci vědy na rektorátu Slezské univerzity. Také si prohlédli krásy Opavy a byli seznámeni s možnostmi studia na místní univerzitě.


I s takovou úlohou se mohli letos soutěžící na finále potkat. I s takovou úlohou se mohli letos soutěžící na finále potkat.

Vítězové finále

V pátek odpoledne proběhlo za přítomnosti ředitele Fyzikálního ústavu prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc. slavnostní vyhlášení výsledků. Všichni finalisté obdrželi diplomy a tašky s drobnými dárky, nejúspěšnější pak také věcné ceny. Na prvních třech příčkách se umístili:

1. Martin Kudrna, Gymnázium Jana Keplera v Praze

2. Matouš Mišta, Gymnázium Olomouc-Hejčín

3. Štěpán Plass, Gymnázium Jihlava

Jednou z motivací pro soutěžící bylo, že letos proběhl přímo na finále kategorie AB výběr členů týmu na Mezinárodní olympiádu v astronomii a astrofyzice (IOAA). Pět nejlepších finalistů tak bude v srpnu letošního roku reprezentovat Českou republiku na 17. IOAA v Brazílii. Kromě výše zmíněné trojice proto byli do reprezentace zařazeni rovněž Radovan Lev z Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí i Anita Vaceková z Gymnázia v Židlochovicích, kteří skončili v republikovém finále na čtvrtém a pátém místě.

Český tým se IOAA účastní pravidelně od roku 2010 a dosud přivezl 51 medailí, z toho 8 zlatých.

O Astronomické olympiádě

Astronomickou olympiádu vyhlašuje Česká astronomická společnost a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ve školním roce 2023/24 probíhá její 21. ročník. V květnu budou následovat ústřední kola zbývajících tří kategorií - CD, EF a GH. Kategorie CD bude mít své ústřední kolo opět na Slezské univerzitě v Opavě, ústřední kola zbylých dvou kategorií proběhnou v Praze.

Více informací o Astronomické olympiádě a její historii, výsledkovou listinu, zadání a vzorová řešení úloh finále naleznete zde.

Poděkování

Ústřední kolo kategorie AB by se neobešlo bez pečlivého organizačního zajištění týmem Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě pod vedením RNDr. Tomáše Gráfa, Ph.D. Přípravu a hladký průběh finále dále organizačně zabezpečili Bc. Lucie Dospivová, paní Lenka Polášková, Mgr. Veronika Kurečková, Aneta Grueberová a RNDr. Jan Hladík, Ph.D.

Úlohy finále připravili Jakub Vošmera, MMath., Ph.D., Radka Křížová, Radomír Mielec, Marco Souza de Joode, David Kománek, Mgr. Pavel Kůs, Jindřich Jelínek, MSc. a David Bálek. Zadání recenzovali RNDr. David Břeň, PhD. a doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. Porotci finále byli Jakub Vošmera, MMath., Ph.D., Jindřich Jelínek, MSc., Radka Křížová, Radomír Mielec, Marco Souza de Joode, Aneta Grueberová a RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Partneři finále

Hlavním partnerem finále je Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Kontakty a další informace

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Proděkan pro strategie a rozvoj, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Fyzikální ústav v Opavě
Email: tomas.graf@fpf.slu.cz
Telefon: 734 268 124

Jakub Vošmera, MMath., Ph.D.

člen Ústřední komise Astronomické olympiády, Institut de Physique Théorique, CEA Paris-Saclay
Email: vosmera@astro.cz
Telefon: 731 509 424