Termín splnění povinností a kontrola studia v ak. roce 2021/2022

  • Jan Novotný
  • 07.06.2022
Termín slnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022 je stanoven na 31. 8. 2022. V návaznosti na to bude od 1. 9. do 16. 9. 2022 probíhat kontrola studia. V této době musí být všechny studijní výsledky zaznamenány v IS SU.

Kontrolu bude provádět Referát pro studium a organizaci a bude probíhat bez účasti studentů. Do 6. 9. 2022 mají studenti možnost zkontrolovat své údaje v IS SU a podat požadavek na opravu záznamu u příslušného vyučujícího. Od 6. 9. 2022 budou údaje v IS SU brány jako konečné.

Více informací viz příslušné Rozhodnutí ředitele.