Memorandum o vzájemné spolupráci

  • Jan Novotný
  • 09.05.2022
Dne 16.5.2022 podepsali společně ředitel Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě profesor Zdeněk Stuchlík a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity docent Rastislav Maďar Memorandum o vzájemné spolupráci. Spolupráce bude probíhat v oblastech 3D a virtuální realita, modelování parametrů tkání, zpracování medicínských obrazů a robotika. Zahájení spolupráce komentuje profesor Stuchlík takto "My fyzikové se zabýváme rentgenovskými a gama obrazy akrečních disků kolem černých děr, kolegové medici zkoumají tyto obrazy v případě lidských těl. Bude tedy užitečné, abychom si vyměňovali zkušenosti získané při našich výzkumech."

Komentář k fotce: děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. R. Maďar, ředitel Fyzikálního ústavu v Opavě prof. Z. Stuchlík a proděkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity prof. D. Školoudík