Příští týden v Opavě proběhne mezinárodní vědecká konference RAGtime 23

  • Tomáš Lanča
  • 05.09.2021
Konference RAGtime mají mnoholetou tradici a vždy se konaly na podzim v Opavě, jen loňský rok byla konference online, jelikož pandemie koronaviru Covid-19 nedovolila účastníkům do Opavy přijet. Tentokrát konference proběhne za přísných hygienických podmínek v hybridní formě – přednášky z Opavy budou streamovány pomocí platformy Zoom a naopak, přednášky online účastníků se budou promítat do konferenčního sálu.

Konference se jako tradičně zaměřuje na relativistickou astrofyziku, zejména na fyziku černých děr a neutronových hvězd. Konference se účastní experti ze všech koutů Evropy i světa – včetně USA, Uzbekistánu, Brazílie, Ekvádoru nebo Pákistánu. Mezi nejvýznamnější hosty patří profesor Remo Ruffini z Itálie, jeden ze zakladatelů fyziky černých děr a ředitel organizace ICRANET, celosvětové sítě sdružující pracoviště zabývající se relativistickou astrofyzikou, nebo prof. Marek Abramowicz který stal u zrodu modelů akrečních disků.

Konference má celkem 80 účastníků, z toho přes 60 v Opavě, a 42 přednášek studentů, doktorů i profesorů. Součástí konference jsou také diskuse nad kávou a zákuskem o přestávkách mezi přednáškami a při konferenční večeři. Účastníci budou mít také možnost zhlédnout krátkou projekci v Unisféře.

Konference se, stejně jako v roce 2019, koná v reprezentativních prostorech kinosálu v budově Filosoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na Hauerově ulici a začne v pondělí 6. 9. ve 14 hodin slavnostním zahájením profesora Zdeňka Stuchlíka, ředitele Fyzikálního ústavu v Opavě.

Konferenční fotografie 21. ročníku RAGtime v roce 2019