První workshop zaměřený na zpracování dat z rentgenových družic pod záštitou Fyzikálního ústavu v Opavě a Astronomického ústavu Akademie věd ČR

  • Tomáš Lanča
  • 09.08.2021
Skupina 40 vědců a studentů nejen z celého Česka, ale také z různých koutů Evropy, se v třetím červencovém týdnu setkala v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí na workshopu „X-ray Data Modelling of Accreting Black Holes“. Workshop byl zaměřen na zpracování a modelování dat z rentgenových družic z již existujících nebo připravovaných misí.
Mezi významné přednášející patřil prof. Giorgio Matt z Universita Rome Tre v Římě, Iossif Papadakis z University of Crete na Krétě, online se zúčastnil dr. Wenda Zhang z Čínské národní Observatoře, prof. Alessandra de Rosa z Italského INAF nebo prof. Maurizio Falanga ze Švýcarského International Space Science Institute.

Po velmi dlouhém období, kdy bylo možné setkávat se jen online, si všichni účastníci užili možnost se potkat v reálném prostředí a strávit den přednáškami a diskusemi s odborníky z oboru nebo studenty – těch se workshopu zúčastnilo asi 20, ať už z Fyzikálního ústavu v Opavě, Astronomického ústavu AV ČR, Karlovy Univerzity v Praze, Masarykovy Univerzity v Brně ale také z Polska nebo Itálie. Součástí programu byly také večerní praktické ukázky práce v různých prostředích pro modelování dat a také návštěva zámku v Hradci nad Moravicí.

Reakce účastníku byly velmi pozitivní a vznikla tak myšlenka takový workshop opakovat každoročně, přičemž by se v organizaci střídaly instituce z Opavy, Prahy a Brna. Tento ročník byl významně podpořen Evropským projektem „Rozvoj VaV kapacit na SU, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696.