Aktuální pravidla dle rozhodnutí rektora

  • Jan Novotný
  • 26.04.2021
Rozhodnutím rektora č. 11/2021 jsou studentům bez příznaků COVID-19 povoleny individuální konzultace a zkoušky do 10 osob. Pokud budou v době zkoušky přítomni více jak 2 lidé, musí studenti:
  • absolvovat antigenní test,
  • doložit, že test absolvovat nemusí v případě, že jsou očkováni, nebo onemocnění již prodělali.

Pro více informací kontaktujte vyučujícího, se kterým vykonáváte zkoušku, nebo plánujete konzultaci. Rozhodnutí rektora č. 11/2021 Podmínky osobní přítomnosti studentů na vzdělávání je k nalezení na intranetu.