Proběhla akce "International Masterclasses"

  • Jan Novotný
  • 12.03.2021
Akce nazvaná "International Masterclasses: Hands on Particle Physics" probíhá v Opavě už několikátým rokem. Každoročně se v jarních měsících sjedou studenti středních škol do Opavy a absolvují sérii přednášek, diskuzí a praktických cvičení, které jsou zaměřené na teorii a praxi částicové fyziky. Akce probíhá ve spolupráci s odborníky z CERNu, skupinou IPPOG, TU Dresden a dalšími institucemi. Studenti analyzují reálná data z různých experimentů pocházejících z urychlovače LHC a dalších světových laboratoří. Loni byla akce zrušena kvůli pandemii COVID-19 a letos byla ze stejného důvodu přesunuta do online prostředí. Zeptali jsme se dr. Josefa Juráně, jednoho z pořadatelů, jak akce letos probíhala.

Jak dlouho vlastně IMC v Opavě probíhají?

Masterclasses proběhly letos v Opavě popáté a pod hlavičkou Fyzikálního ústavu v Opavě to byla premiéra. První naše akce proběhla v roce 2016 avšak akce samotná (na mezinárodní úrovni) běží již sedmnáctým rokem. Samotné její počátky sahají až do roku 1997.

Jakým způsobem se IMC v roce 2021 lišilo od předchozích akcí?

Díky současné Covid19 pandemii byla akce pořádána online a to nejen u nás. Organizátoři IMC 2021 uzpůsobili průběh akce do online prostředí. Původně byla online jen poslední část dne a tou je videokonference mezi účastníky akce. Letos v daný den analyzovali data také studenti z Itálie (Udine a Pisa) a Španělska (Zaragoza).

Kolik bylo na akci účastníků?

Letos se nám registrovalo celkem pouze deset osob, přičemž reálně se jich zúčastnilo jen osm. Z hlediska počtu účastníků je to tedy nejslabší ročník. Slabý zájem si vysvětlujeme především danou koronavirovou situací. Studenti jsou pravděpodobně již přesyceni online výukou, takže další sezení u počítače je pro ně náročné.

Bude tedy IMC v Opavě příští rok?

Ano, hodláme dodržet tradici. Ze zkušenosti víme, že se akce studentům velmi líbí. Dokonce někteří bývalý účastníci Masterclasses začali u nás studovat. Věříme, že příští rok bude akce probíhat standardně - tedy s jejich osobní účastí na půdě SU v Opavě. Rádi bychom je přivítali v našich nových prostorech - v Unisféře.

Máte něco, co byste chtěl zájemcům, účastníkům nebo jiným organizátorům vzkázat?

Rád bych touto cestou poděkoval všem organizátorům akce a v případě opavské sekce jmenovitě RNDr. Mikuláši Gintnerovi, Ph.D, RNDr. Janu Hladíkovi, Ph.D, Mgr. Kateřině Klimovičové a Berenice Čermákové. Dík patří také Mgr. Deboře Lančové za obětavou podporu.