Fyzikální ústav v Opavě vydal sborník z konference RAGtime

  • Debora Lančová
  • 08.01.2021
V prosinci loňského roku vyšlo již deváté vydání sborníku z konference RAGtime. Kniha Proceedings of RAGtime 20-22: Workshops on black holes and neutron stars, 15–19 Oct., 16–20 Sept., 19–23 Oct. 2018/2019/2020, Opava, Czech Republic je složená z příspěvků z posledních tří ročníku konference RAGtime, kterou Fyzikální ústav pořádá každoročně v září nebo říjnu.

Toto vydání je zatím nejobsáhlejší z celé série, má přes 400 stránek s 35 příspěvky. Začíná speciálním článkem z pera profesora Marka Abramowicze, kterým je vydání věnováno profesoru Zdeňku Stuchlíkovi, řediteli Fyzikálního ústavu, při příležitosti jeho 70. narozenin. A jelikož je profesor Stuchlík nejen úspěšným fyzikem, ale také uznávaným fotografem, byl do sborníku zařazen výběr z jeho fotografií.

Editory sborníku jsou profesor Zdeněk Stuchlík a docent Gabriel Török z Fyzikálního ústavu Slezské Univerzity v Opavě, a profesor Vladimír Karas z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Články ve sborníku se věnují nejen již tradičně relativistické astrofyzice, ale také jiným oblastem teoretické, počítačové nebo částicové fyziky. Mezi autory lze mimo domácích autorů nalézt vědce ze všech koutů světa, mj. z Polska, Uzbekistánu, Číny, Ruska, Německa nebo Brazílie. Sborník je indexován v prestižní vědecké databázi Scopus, splňuje tedy podmínky pro prestižní vědecké publikace.