• 0

Prodloužení: Rektor zakazuje přítomnost studentů ve výuce nejméně do 12. 12. 2020

  • Jan Novotný
  • 09.10.2020
Rektor vydal na základě usnesení vlády ČR č. 997 Mimořádné upozornění, kterým v období od 12. do 20. 11. 2020 zakazoval osobní přítomnost studentů ve výuce. Tento zákaz pak rektor prodloužil nejméně do 12.12.2020. Výjimku z tohoto opatření mají pouze studenti na klinické praxi zdravotnických studijních programů. dále studenti na laboratorní, experimentální nebo umělecké výuce v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů, studenti v doktorském studijním programu a dle usnesení vlády ze dne 30. 11. 2020 mají od dne 7. 12. 2020 výjimku také studenti prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů.

Upozornění rektora naleznete na webu SU. Pro další informace sledujte web Fyzikálního ústavu v Opavě a rektorátní portál o epidemii. K tématice protiepidemických opatření také vyšlo Rozhodnutí ředitele č. 4/2020.