Aktualizováno: Rektor zakazuje přítomnost studentů ve výuce od do 1. 11. 2020

  • Jan Novotný
  • 09.10.2020
Rektor vydal na základě usnesení vlády ČR č. 997 Mimořádné upozornění, kterým v období od 12. do 25. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů ve výuce. Výjimku z tohoto opatření mají pouze studenti na klinické praxi zdravotnických studijních programů.

Upozornění rektora naleznete na webu SU. Pro další informace sledujte web Fyzikálního ústavu v Opavě a rektorátní portál o epidemii. K tématice protiepidemických opatření také vyšlo Rozhodnutí ředitele č. 4/2020.