Vědci a studenti Fyzikálního ústavu se podílejí na přípravě vesmírné mise eXTP

  • Jan Novotný
  • 07.10.2020
Slezská univerzita společně se s Astronomickým ústavem Akademie věd ČR podílí na přípravě rentgenové družice eXTP (enhanced X-Ray Timing and Polarimetry), která se zaměří na výzkum chování extrémně husté hmoty v silném gravitačním a magnetickém poli. Projekt eXTP je výsledkem spolupráce Evropské kosmické agentury (ESA) a Čínské národní vesmírné agentury, družice by měla být vypuštěna nejpozději v roce 2027.

Příprava mise je podpořena z programu ESA zvaného PRODEX, který je zaměřen primárně na vývoj mechanického upevnění detektorů a kolimátorů pro detektor LAD. Ten je jedním z nejdůležitějších přístrojů na palubě. Zapojení vědců z FU spočívá v analýze výkonu detektoru LAD a jeho časového rozlišení.

Ve druhém zářijovém týdnu proběhl první z workshopů týmu doktorských a magisterských studentů, kteří se pod vedením doc. Gabriela Töröka přípravě vesmírné mise eXTP věnují. Tyto studenty Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě a Fyzikálního ústavu v Opavě čeká celá série takových workshopů v následujících měsících.

(Autor článku: Mgr. Debora Lančová)