Vyhlášení dodatečného výběrového řízení programu Erasmus+

  • Jan Novotný
  • 21.09.2020
Do 12. října do 12 hodin mohou studenti (jiného než 1. ročníku bakalářského studia) podávat přihlášky do Dodatečného výběrového řízení programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2020/2021.
Student se považuje za přihlášeného odevzdáním těchto dokumentů:
  • Životopisu v anglickém nebo relevantním jazyce (pro výjezdy na Slovensko je akceptována čeština).
  • Motivačního dopisu.
  • Výpisu studijních výsledků z portálu studijní agendy IS SU.
Dokumenty je nutné odeslat emailem ústavnímu koordinátorovi na adresu: josef.juran@physics.slu.cz

Pro více informací prosím využijte příslušnou webovou stránku, jednu z informačních schůzek, nebo zašlete email ústavnímu koordinátorovi.