Než se rozběhne semestr, seznamte se s pokynem rektora

  • Jan Novotný
  • 20.09.2020
Rektor Slezské univerzity v Opavě vydal nové rozhodnutí (Rozhodnutí rektora č. 20/2020), týkající se protiepidemických opatření. Dokument zřizuje koordinační radu pro sledování epidemiologické situace a stanovuje pravidla pro pohyb zaměstnanců, studentů a dalších osob v prostorách SU.
Před začátkem semestru by bylo dobré se s jeho obsahem seznámit. Dokument je přístupný v intranetu SU pod přihlášením údaji CRO: https://www.slu.cz/slu/cz/layout/765#rozhodnuti