Probíhá přijímací řízení do programu Multimediální techniky

  • Jan Novotný
  • 04.08.2020
Až do 31. 8. 2020 přijímá Fyzikální ústav studenty do nově akreditovaného programu Multimediální techniky. Kvůli koronavirové situaci byly přijímací zkoušky pro tento termín přijímacího řízení zrušeny. Maximální počet uchazečů, který je povoleno přijmout, je 20.
Přihláška se podává pouze elektronicky v informačním systému IS SU. K ní je nutné dodat požadované přílohy, viz Podmínky přijímacího řízení. Uchazeč bude o průběhu tohoto řízení informován po přihlášení do informačního systému IS.