• 0

Probíhá přijímací řízení do programů Fyzika a Teoretická fyzika

  • Jan Novotný
  • 03.07.2020
Až do 31. 8. 2020 přijímá Fyzikální ústav studenty do nově akreditovaných programů. Bakalářský studijní program Fyzika nabízí dvě specializace, první je Astrofyzika a druhá Astronomie a popularizace. Navazující magisterský program Teoretická fyzika disponuje třemi specializacemi, a to Relativistická astrofyzika, Částicová fyzika a Počítačová fyzika.

Přihláška se podává pouze elektronicky v informačním systému IS. Kvůli koronavirové situaci byly přijímací zkoušky pro tento termín přijímacího řízení zrušeny. Maximální počet uchazečů, který je povoleno přijmout, je 200 pro bakalářský stupeň a 20 pro stupeň magisterský. K přihlášce je nutné dodat požadované přílohy, viz Podmínky přijímacího řízení.

Uchazeč bude o průběhu přijímacího řízení informován po přihlášení do informačního systému IS.