Absolvent fyzikálních oborů Ondřej Durczak Osobností české fotografie roku 2019

  • Jan Novotný
  • 01.07.2020
22. června 2019 udělila Asociace profesionálních fotografů ČR MgA. et Mgr. Ondřeji Durzcakovi titul Osobnost české fotografie do 30 let. Na druhém a třetím místě se umístily rovněž osobnosti spojené se Slezskou univerzitou, jedna absolventka a jedna studentka Institutu tvůrčí fotografie Vladimíra Kotra a Jana Habalová.

Ondřej Durczak na Ústavu fyziky absolvoval obory Multimediální tvorba a Počítačová fyzika. Na Institutu tvůrčí fotografie vystudoval obor Tvůrčí fotografie a v současné době zde působí jako odborný asistent a zároveň studuje doktorské studium. Ve své tvorbě se věnuje hlavně zachycování postindustriální krajiny severní Moravy a Slezska. Nezbývá nám než k obrovskému úspěchu Ondřeji Durczakovi co nejsrdečněji blahopřát.

Více na stránkách Institutu tvůrčí fotografie.