Fyzikální ústav získal vůz pro měření kvality ovzduší

  • Jan Novotný
  • 23.06.2020
V rámci projektu RESTART získal Fyzikální ústav vůz pro měření kvality ovzduší. Stejně jako ČHMÚ nebo Státní zdravotní ústav můžeme provádět měření v terénu, ať už v Opavě nebo v okolí. Vůz bude využíván hlavně v rámci studijního programu Monitorování životního prostředí, nebo v předmětech jako Environmentální informatika, Fyzikální vlastnosti atmosféry a Ochrana ovzduší.

Vůz je vybaven kompletní meteorologickou stanicí pro měření teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu, rychlosti a směru větru, srážek nebo globálního záření, která jsou pro vzdělávání v oblasti monitorování životního prostředí a environmentální informatiky klíčová. Dále je vůz vybaven přístroji pro měření koncentrace oxidů dusíku,  amoniaku těžkých kovů, přízemního ozonu a polétavého prachu. Vůz je vybaven sekvenčním vzorkovačem prašného aerosolu, který nám umožní provádět analýzu vzorků částic v ovzduší a zjišťovat přítomnost polyaromatických uhlovodíků, těžkých kovů, dioxinů a dalších toxických látek. Ani tady výčet všech měřících přístrojů nekončí.

Co se vlastně dá s takovým autem dělat? Zvláště v našem kraji, pro který je plošné znečištění polétavým prachem charakteristické, je takový vůz velmi užitečný. Můžeme měřit kvalitu ovzduší v konkrétních místech v Opavě a jejím okolí, a to hlavně tam, kde měření dosud nebylo praktické nebo možné. Zjistíme tak velmi přesně, jaké dopady na tato místa mají přijatá opatření ohledně kvality ovzduší, jak znečištění ovlivňují změny v dopravě nebo jak silný dopad má inverze v zimních měsících. A tak na základě všech těchto nasbíraných dat o koncentracích znečišťujících látek můžeme pak spolupracovat s obcemi a firmami na monitorování a zlepšování kvality ovzduší v Opavě a jejím okolí.

POZOR! Ukázka měřícího vozu na Horním náměstí odložena o den na úterý 30.6 od 14:00 na 17:00, z důvodu nepředvídatelnosti počasí!

Zajímá vás jak taková pojízdná meteorologická a měřící stanice funguje? Přijďte se na vůz podívat v úterý 30. 6. od 14:00 do 17:00 na Horní Náměstí v Opavě!

Můžete se tak na vlastní oči podívat, jaké uplatnění má fyzika v monitorování a ochraně životního prostředí a nahlédnout na to, jak takový vůz funguje a jak měření probíhá!

Jak nás najít? Snadno! Pomocí pětimetrové meteorologické stanice a stánku Slezské univerzity v Opavě!