Informace o studentských mobilitách Erasmus+

  • Adam Hofer
  • 28.02.2020
Studuj fyziku i v zahraničí v akademickém roce 2020/2021

Vyhlašujeme pro studenty fyzikálních oborů na FPF výběrové řízení na studentské mobility Erasmus+ v akademickém roce 2020/2021.

Termín podání přihlášek: pondělí 30. 3. 2020 do 12:00 hod.

Přihláškou se rozumí sada těchto tří dokumentů (nejlépe v pdf formátu):

  • Životopis v angličtině nebo relevantním jazyce (pro výjezdy na Slovensko v češtině)
  • Motivační dopis (kde uvedete také instituci, kam chcete vyjet a ve kterém semestru (ZS/LS); dále uveďte i svůj platný e-mail)
  • Výpis studijních výsledků (z Informačního systému SU, https://is.slu.cz)

Přihlášky se podávají e-mailem ústavnímu koordinátorovi (Josef Juráň), tj. na adresu: josef.juran@physics.slu.cz.

Informativní schůzky ke studentským mobilitám

Zájemci o studentské pobyty z řad studentů fyzikálních oborů ― přijďte se informovat o možnostech studia v zahraničí v akademickém roce 2020/2021

Čas konání a místo konání informativních schůzek:

  • pondělí 9. 3. 2020 ve 13:05 hod. v SM-UF (seminární místnost Fyzikálního ústavu)
  • středa 11. 3. 2020 ve 11:25 hod. v SM-UF (seminární místnost Fyzikálního ústavu)

… nebo mě navštivte osobně “kdykoliv”: Josef Juráň, FÚ, dveře č. 310
(avšak domluva předem na e-mail josef.juran@physics.slu.cz bude jistější)